Päivitämme Workplacen käyttöehtoja. Päivitykset tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2024. Lue uudet käyttöehdot.

Workplacen käyttöehdot


VAKUUTAT JA TAKAAT, ETTÄ HYVÄKSYT NÄMÄ WORKPLACE-VERKKOKÄYTTÄEHDOT (”SOPIMUKSEN”) YHTIÖN, YRITYKSEN TAI MUUN LAILLISEN TAHON PUOLESTA JA ETTÄ SINULLA ON TÄYSI TOIMIVALTA SITOA TÄLLAINEN TAHO TÄHÄN SOPIMUKSEEN. MYÖHEMMÄT VIITTAUKSET, KUTEN ”SINÄ”, ”SINUN” TAI ”ASIAKAS”, TARKOITTAVAT TÄLLAISTA TAHOA.
Jos pääasiallinen toimipaikkasi sijaitsee Yhdysvalloissa tai Kanadassa, tämä sopimus on sinun ja Meta Platforms, Inc.:in välinen sopimus. Muussa tapauksessa tämä sopimus on sinun ja Meta Platforms Ireland Ltd:n välinen sopimus. Viittauksilla ilmaisuihin ”Meta”, ”me”, “meitä” tai ”meidän” tarkoitetaan tapauksesta riippuen joko Meta Platforms Inc.:iä tai Meta Platforms Ireland Ltd:iä.
Workplacen käyttöön sovelletaan osaltasi seuraavia käyttöehtoja. Hyväksyt, että Workplacen ominaisuudet ja toiminnot voivat vaihdella ja että ne voivat muuttua ajan myötä.
Tietyt isolla alkukirjaimella kirjoitetut käsitteet määritetään osiossa 12 (määritelmät) ja muut määritellään kontekstuaalisesti tämän sopimuksen lauseyhteyksissä.
 1. Workplacen käyttäminen
  1. Käyttöoikeutesi Sinulla on voimassaoloaikana ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, ei-edelleenlisensoitava oikeus käyttää Workplacea tämän sopimuksen mukaisesti. Workplacen käyttäminen on rajoitettu vain käyttäjille (mukaan lukien kumppaniesi mahdolliset käyttäjät), joille otat tilejä käyttöön. Olet vastuussa kaikista käyttäjistä, heidän Workplacen käytöstään ja siitä, että he noudattavat tätä sopimusta. Selkeyden vuoksi mainittakoon, että Workplace tarjotaan palveluna sinulle, eikä jokaiselle käyttäjälle yksilökohtaisesti.
  2. Käyttäjätilit Rekisteröintitietojesi ja ylläpitäjän tilitietojesi tulee olla tarkkoja ja täydellisiä ja ne tulee pitää ajan tasalla. Käyttäjätilit on tarkoitettu yksittäisille käyttäjille, eikä niitä voi jakaa tai siirtää. Sinun täytyy pitää kaikki kirjautumistiedot luottamuksellisina ja suostut ilmoittamaan Metalle välittömästi, mikäli havaitset käyttäjätiliesi tai kirjautumistietojesi luvatonta käyttöä.
  3. Rajoitukset Et saa (etkä saa sallia kenenkään toisen) (a) käyttää Workplacea kolmannen osapuolen puolesta tai vuokrata, liisata tai alilisensoida Workplacea kolmannelle osapuolelle tai antaa tälle pääsyä sinne, paitsi näissä käyttöehdoissa sallituille käyttäjille; (b) selvittää lähdekoodia, purkaa koodia tai muulla tavoin pyrkiä hankkimaan Workplacen lähdekoodia, paitsi sovellettavan lainsäädännön nimenomaisesti sallimassa laajuudessa (ja tällöin ainoastaan ilmoittamalla siitä etukäteen Metalle); (c) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Workplacesta; (d) poistaa, muokata tai peittää valmistajan ilmoitusta tai muita Workplacen sisältämiä ilmoituksia; tai (e) julkisesti jakaa Workplacen tehokkuutta koskevia teknisiä tietoja.
  4. Aloittaminen Aloittaessasi Workplace-instanssisi käytön nimität yhden tai useamman käyttäjän Workplace-yhteisösi järjestelmäylläpitäjäksi tai -pitäjiksi. Tämä käyttäjä vastaa Workplace-instanssisi hallinnoinnista. Sinun on varmistettava, että Workplace-instanssillasi on aina vähintään yksi aktiivinen järjestelmäylläpitäjä.
  5. Workplace API Voimassaoloaikana Meta voi antaa käyttöösi yhden tai useamman Workplace API:n, jotta voit kehittää ja käyttää palveluita ja sovelluksia, jotka täydentävät Workplacen käyttöäsi. Workplace API:en käyttöön sovelletaan Workplace-alustan voimassa olevia käyttöehtoja riippumatta siitä, käytätkö sinä niitä, käyttääkö organisaatiossasi joku niitä sinun kauttasi vai onko käyttäjänä sinun puolestasi toimiva kolmas osapuoli. Käyttöehdot ovat tällä hetkellä saatavilla osoitteessaworkplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy, ja Meta tarkistaa niitä aika ajoin.
  6. Tuki Tarjoamme sinulle tukea Workplacen käyttöön. Sitä on saatavissa Workplacen hallintapaneelissa olevan suora tuki -välilehden kautta (”suoran tuen kanava”). Voit esittää tuelle Workplaceen liittyviä kysymyksiä ja ilmoittaa sitä koskevista ongelmista lähettämällä tukipyynnön suoran tuen kanavan kautta (”tukipyyntö”) Vastaamme kaikkiin tukipyyntöihin ensimmäisen kerran 24 tunnin kuluessa. Jos olet lähettänyt tukipyynnön onnistuneesti suoran tuen kanavan kautta, saat siitä sähköpostivahvistuksen. Kyseinen aika lasketaan ajankohdasta, jolloin olet saanut kyseisen vahvistuksen.
 2. Tietosi ja velvollisuutesi
  1. Tietosi Tämän sopimuksen nojalla:
   1. kaikki tietojesi omistusoikeudet (mukaan lukien immateriaaliomaisuuden oikeudet) pysyvät sinulla;
   2. takaat voimassaoloaikana Metalle ei-yksinoikeudellisen, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, täysin maksetun oikeuden käyttää tietojasi yksinomaan tarjotakseen sinulle Workplacen (ja siihen liittyvän tuen) tämän sopimuksen mukaisesti; sekä
   3. hyväksyt, että Meta on henkilötietojen käsittelijä ja että sinä olet tietojesi rekisterinpitäjä, ja että tähän sopimukseen ryhtymällä ohjeistat Metaa käsittelemään tietojasi puolestasi ainoastaan tässä sopimuksessa määritetyssä tarkoituksessa ja tämän sopimuksen mukaisesti (tietojenkäsittelylisäys mukaan lukien).
  2. Sinun velvollisuutesi Hyväksyt (a) että olet yksinomaan vastuussa tietojesi tarkkuudesta ja sisällöstä, (b) että hankit käyttäjiltäsi ja kaikilta sovellettavilta kolmansilta osapuolilta kaikki lain vaatimat oikeudet ja suostumukset tietojesi keräämiseen ja käyttämiseen, tässä sopimuksessa kaavaillulla tavalla ja (c) että Workplacen käyttösi, mukaan lukien tietosi ja niiden käyttäminen jäljempänä, ei riko mitään lakeja tai kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien immateriaaliomaisuuden tai yksityisyydensuojan oikeudet tai julkaisuoikeudet. Jos tietojasi lähetetään tai käytetään tavalla, joka rikkoo tätä osiota 2, suostut poistamaan nämä tiedot Workplacesta heti. Olet yksinomaan vastuussa, jos päätät jakaa tietojasi käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Meta ei ole vastuussa siitä, että tahot, joille sinä tai käyttäjäsi luovutatte tietojasi, käyttävät, muuntavat, jakavat tai poistavat tietojasi.
  3. Kielletyt tiedot Hyväksyt, ettet lähetä Workplaceen mitään sellaista tietoa tai dataa, jota koskevat sovellettavien lakien ja/tai säädösten mukaiset turvaamis- ja/tai jakelurajoitteet (”kielletyt tiedot”). Terveystietoja koskien hyväksyt, että Meta ei ole liiketoimintakumppani tai alihankkija (sairasvakuutusten siirrettävyyttä ja vastuuvelvollisuutta koskevan lain (”HIPAA”) määritelmien mukaisesti) ja että Workplace ei noudata HIPAA-lakia. Metalla ei ole tämän sopimuksen nojalla vastuussa kielletyistä tiedoista, vaikka näissä käyttöehdoissa olisikin tämän asian suhteen ristiriitaisuuksia.
  4. Vastuusta vapauttaminen Puolustat Metaa (sekä sen kumppaneita ja niiden johtajia, esimiehiä, työntekijöitä ja edustajia) kaikissa (kolmansien osapuolten ja/tai käyttäjien) korvausvaatimuksissa, haasteissa, korvausvelvollisuuksissa, vastuuvelvollisuuksissa ja vahingon- ja kulukorvausvaatimuksissa (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka aiheutuvat tekemästäsi tämän osion 2 sisällön rikkeestä tai väitetystä rikkeestä tai liittyvät siihen tai liittyvät muutoin tietoihisi, käytäntöihisi tai Workplacen käyttöön tätä sopimusta rikkovalla tavalla. Meta voi osallistua tällaiselta haasteelta puolustautumiseen ja sen ratkaisemiseen omalla kustannuksellaan ja omien asianajajiensa kanssa. Et ratkaise mitään haastetta ilman Metalta etukäteen saatua kirjallista suostumusta, mikäli ratkaisu vaatii Metalta minkäänlaista toimenpiteisiin ryhtymistä, toimenpiteistä pidättäytymistä tai vastuu- tai korvausvelvollisuuden myöntämistä.
  5. Varmuuskopiot ja tietojen poistaminen Meta ei tarjoa arkistointipalveluita ja tietojesi varmuuskopiointi on yksinomaan sinun vastuullasi. Voit poistaa käyttäjän sisällöstä muodostuvat tietosi milloin tahansa sopimuskauden aikana Workplacen järjestelmän ylläpitäjän toimintojen kautta.
  6. Kootut tiedot Tämän sopimuksen mukaisesti voimme myös luoda koostettuja tilastollisia ja analyyttisiä tietoja Workplacen käytöstäsi (”Koostetut tiedot”), mutta tällaiset koostetut tiedot eivät sisällä tietojasi eivätkä ne sisällä henkilötietoja.
 3. Tietosuoja
  1. Tietojesi turvallisuus Käytämme sopivia turvakeinoja sekä teknisiä ja organisaatiotasolla toimivia keinoja, jotka on suunniteltu suojaamaan hallussamme olevat tietosi luvattomalta pääsyltä, muuntamiselta, paljastumiselta tai tuhoamiselta. Tätä suojausta kuvaillaan tarkemmin tietoturvalisäyksessämme.
  2. Lainmukaiset paljastukset ja kolmansien osapuolten pyynnöt On yleisesti sinun vastuulla vastata kolmansien osapuolien pyyntöihin, jotka koskevat tietojasi, esimerkiksi lainsäätäjien, käyttäjien, viranomaisten pyynnöt (”kolmannen osapuolen pyynnöt”), mutta ymmärrät, että Meta saattaa vastauksena kolmansien osapuolien pyyntöihin paljastaa tietojasi täyttääkseen lailliset velvoitteensa. Pyrimme kohtuullisesti, lain ja kolmannen osapuolen pyynnön ehtojen sallimissa rajoissa, (a) ilmoittamaan sinulle vastaanottamastamme kolmannen osapuolen pyynnöstä ja pyytämään tätä kolmatta osapuolta ottamaan sinuun yhteyttä ja (b) noudattamaan esittämiäsi kohtuullisia pyyntöjä koskien yritystäsi vastustaa kolmannen osapuolen pyyntöä omalla kustannuksellasi. Pyrit hankkimaan kolmannen osapuolen pyyntöön vastaamiseen vaadittavat tiedot ensin itse ja otat meihin yhteyttä vain jos et kohtuuden rajoissa saa hankittua näitä tietoja.
 4. Maksaminen
  1. Maksut Suostut maksamaan Metalle Workplacen vakiohintojen (tällä hetkellä saatavilla osoitteessa https://www.workplace.com/pricing) mukaisen maksun Workplacen käytöstä. Lisäksi sovelletaan osiossa 4.f (Ilmainen kokeilu) kuvailtua ilmaista kokeilujaksoa, jollei muuta ole sovittu kirjallisessa dokumentissa. Kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut maksetaan Yhdysvaltain dollareina (USD), jollei tuotteessa ole muuta määritetty tai muuta ole sovittu allekirjoitetussa kirjallisessa dokumentissa. Kaikki maksut maksetaan osion 4.b mukaista maksutapavalintaasi noudattaen. Myöhästyneitä maksuja koskee palvelumaksu, joka on kooltaan joko 1,5 % kuukaudessa erääntyvästä summasta tai suurin lain sallima summa. Käytettävä summa on näistä kahdesta pienempi.
  2. Maksutapa Tämän sopimuksen alaisuudessa hyväksyt, että maksat maksut yhdellä kahdesta seuraavasta maksuluokasta: (i) maksukorttiasiakas (riippumatta siitä, maksetaanko suoraan tai kolmannen osapuolen maksualustan kautta) tai (ii) laskutettu asiakas. Meta päättää luokan oman harkintansa perusteella. Maksukorttiasiakkaat voivat (Metan harkintaan perustuen) siirtyä laskutettaviksi asiakkaiksi (ja päinvastoin) esimerkiksi käyttäjien määrän ja luottokelpoisuuden perusteella, mutta Metalla on oikeus luokitella sinut uudestaan maksukorttiasiakkaaksi tai laskutettavaksi asiakkaaksi milloin tahansa.
   1. Maksukorttiasiakkaat Workplacen käytöstä koituvat maksut veloitetaan maksukorttiasiakkaiden määrittämältä maksukortilta.
   2. Laskutettavat asiakkaat Meta myöntää laskutettaville asiakkaille luottojärjestelyn, ja he saavat laskun kuukausittain, jollei muuta ole sovittu allekirjoitetussa kirjallisessa dokumentissa. Jos sinut luokitellaan laskutettavaksi asiakkaaksi, maksat kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut täysimääräisinä ja selvitetyillä varoilla ohjeidemme mukaisesti, 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä.
   3. Hyväksyt, että hankimme yritysluottotietosi luottotietopalvelulta kun hyväksyt tämän sopimuksen tai koska tahansa sen jälkeen.
  3. Verot Kaikki maksujen summat ilmoitetaan ilman niihin sovellettavia veroja ja sinun on maksettava kaikki kotimaiset ja ulkomaiset myynti-, käyttö-, tavara- ja palveluverot sekä vastaavat verot ja tulli- sekä muut maksut, jotka liittyvät tämän sopimuksen mukaisiin maksuihin (ja vastattava niistä), lukuun ottamatta Metan tuloihin perustuvia veroja. Maksat kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut täysimääräisinä ilman kuittauksia, vastakanteita, vähennyksiä tai pidätyksiä. Mikäli jotakin tämän sopimuksen mukaista maksuasi koskee vähennys tai pidätys, sinä olet vastuussa asianmukaisen maksun suorittamisesta asiaankuuluville veroviranomaisille ja olet taloudellisesti vastuussa kaikista koroista, rangaistusmaksuista, sakoista tai vastaavista korvausvelvollisuuksista, jotka aiheutuvat siitä, ettet ole maksanut näitä veroja ajoissa asianmukaisille valtiollisille tahoille tai viranomaisille. Tiedostat ja hyväksyt, että käytät Workplacea laskutusosoitteesta, joka on ilmoitettu tässä sopimuksessa tai on muutoin toimitettu meille kirjallisena ja, mikäli tämä osoite sijaitsee Yhdysvalloissa, veloitamme sinulta sovellettavan Yhdysvaltain myynti-/käyttöveron, joka perustuu laskutusosoitteesi sijaintiin. Jos Yhdysvaltain osavaltion veroviranomainen tai muu verotuksesta vastaava taho toteaa, että Metan olisi pitänyt veloittaa verot sinulta ja olet maksanut kyseiset verot suoraan valtiolle, suostut antamaan meille todisteet siitä, että nämä verot on maksettu (kyseisen veroviranomaisen tai vastaavan tahon hyväksymällä tavalla) 30 päivän kuluessa Metan kirjallisesta pyynnöstä. Suostut vapauttamaan meidät vastuusta koskien kaikkia vajavaisesti maksettuja tai maksamattomia veroja, rangaistusmaksuja ja korkoja.
  4. Käytön keskeyttäminen Jos et suorita mitään maksuja eräpäivään mennessä, meillä on oikeus keskeyttää kaikki Workplacen palvelut (mukaan lukien maksullisten palveluiden käyttö) tai osan niistä siihen asti, kunnes maksut on suoritettu täysimääräisinä. Kyseisellä oikeudella ei vaikutusta muihin tämän sopimuksen meille sumiin oikeuksiin.
  5. Ilmainen käyttöoikeus Hyväntekeväisyys Workplacessa -palveluun. Mikäli haet ilmaista käyttöoikeutta Hyväntekeväisyys Workplacessa -ohjelman mukaisesti ja Meta määrittää, että olet oikeutettu siihen Metan käytäntöjen mukaisesti (kuten viitattu tällä hetkellä osoitteessa https://work.workplace.com/help/work/142977843114744), tarjoamme Workplacen sinulle ilmaiseksi kyseisestä hetkestä lähtien kyseisiä käytäntöjä noudattaen osion 4.a sisällöstä riippumatta. Jos et käytäntöjämme koskevasta muutoksesta johtuen ole enää oikeutettu ilmaiseen käyttöoikeuteen, Meta antaa siitä ennakkoilmoituksen kolme (3) kuukautta etukäteen. Sen jälkeen sovelletaan osiota 4.a.
  6. Ilmainen kokeilujakso Meta voi antaa sinun kokeilla Workplacea ilmaiseksi tietyn aikaa oman harkintansa mukaan. Meta määrittää kokeilun keston harkintansa mukaan, ja se kerrotaan sinulle Workplace-instanssisi hallintapaneelissa. Kun tällainen ilmainen kokeilu päättyy, sovelletaan osiota 4.a (maksut).
 5. Tietojen luottamuksellisuus
  1. Velvoitteet Kukin osapuoli hyväksyy, että kaikki liiketoiminnalliset, tekniset ja taloudelliset tiedot, jotka se saa haltuunsa (toimiessaan nimellä “Vastaanottava osapuoli”) tämän sopimuksen yhteydessä paljastavalta osapuolelta (“Paljastava osapuoli”) ovat paljastavan osapuolen luottamuksellista omaisuutta (“Luottamuksellinen tieto”), edellyttäen, että tiedot ilmaistaan paljastushetkellä joko luottamuksellisiksi tai yksinoikeudellisiksi tai että vastaanottavan osapuolen tulisi kohtuuden rajoissa tietää tietojen olevan luottamuksellisia tai toisen osapuolen omaisuutta paljastettujen tietojen luonteesta ja paljastamisen olosuhteista johtuen. Näissä käyttöehdoissa annettuja nimenomaisia valtuutuksia lukuun ottamatta vastaanottava osapuoli (1) pitää kaikki luottamukselliset tiedot luottamuksellisina, eikä paljasta niitä kolmansille osapuolille ja (2) ei käytä luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseen ja oikeuksiensa harjoittamiseen. Vastaanottava osapuoli voi paljastaa luottamuksellisia tietoja työntekijöilleen, edustajilleen, alihankkijoilleen ja muille edustajilleen, joilla on perusteltu tarve saada tiedot (mukaan lukien Metan tapauksessa sen osiossa 11.j mainitut kumppanit ja alihankkijat), edellyttäen, että heidät on sidottu salassapitovelvollisuuksiin, jotka suojaavat paljastavan osapuolen luottamuksellisia tietoja vähintään yhtä hyvin kuin tässä osiossa 5 annettu suoja ja että vastaanottava osapuoli pysyy vastuussa siitä, että kyseinen henkilö noudattaa tämän osion 5 ehtoja.
  2. Poikkeukset Vastaanottavan osapuolen salassapitovelvollisuudet eivät koske tietoja, joiden vastaanottava osapuoli voi osoittaa: (a) olleen oikeutetusti sen hallussa tai sen tiedossa ennen luottamuksellisen tiedon vastaanottamista, (b) olevan julkista tietoa tai tulleen julkiseksi tiedoksi vastaanottavan osapuolen toimista riippumatta, (c) olevan tietoa, jonka vastaanottava osapuoli on oikeutetusti hankkinut kolmannelta osapuolelta rikkomatta mitään salassapitovelvollisuutta tai (d) olevan tietoa, jonka vastaanottavan osapuolen työntekijät ovat luoneet itsenäisesti ilman pääsyä tällaisiin tietoihin. Vastaanottava osapuoli voi paljastaa tietoja lain tai oikeuden määräyksen vaatimissa rajoissa, edellyttäen, että (mikäli lait eivät sitä kiellä) vastaanottava osapuoli ilmoittaa asiasta etukäteen paljastavalle osapuolelle ja toimii yhteistyössä kaikissa pyrkimyksissä hakea luottamuksellista käsittelyä.
  3. Kielto- ja kohtuullistamissäännökset Vastaanottava osapuoli hyväksyy, että luottamuksellisten tietojen käyttö tai paljastaminen tämän osion 5 sisältöä rikkovalla tavalla voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa, jonka korvaamiseen pelkät vahingonkorvaukset eivät riitä ja, täten, että kun vastaanottava osapuoli käyttää tai paljastaa luottamuksellisia tietoja tai uhkaa toimia niin, paljastavalla osapuolella on oikeus vaatia kohtuullistamissäännöksen mukaista korvausta muiden lain sallimien oikeussuojakeinojensa lisäksi.
 6. Immateriaalioikeudet
  1. Metan omistajuus Tämä on sopimus pääsystä Workplaceen ja sen käyttämisestä, eikä mitään omistusoikeuksia siirretä asiakkaalle. Meta ja sen lisenssinhaltijat säilyttävät kaikki omistusoikeudet (mukaan lukien immateriaalioikeudet) Workplaceen, koottuihin tietoihin, kaikkeen toimintaan liittyvään teknologiaan sekä kaikkiin edellä mainituista asioista tehtyihin johdannaisteoksiin, muokkauksiin tai parannuksiin, jotka Meta on luonut tai jotka on luotu sen puolesta, mukaan lukien palautteeseesi perustuen (määritelty alla). Sinulle myönnetään vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti linjatut oikeudet.
  2. Palaute Jos lähetät kommentteja, kysymyksiä, ehdotuksia, käyttötapauksia tai muuta palautetta, joka liittyy Workplacen, sen API-rajapintojen tai muiden tuotteidemme tai palveluidemme käyttöösi (”palaute”), voimme vapaasti käyttää tai hyödyntää tällaista palautetta kaikkien tuotteidemme tai palveluidemme tai kumppaniemme tuotteiden tai palveluiden yhteydessä, ilman korvausvelvollisuutta sinulle.
 7. Vastuuvapauslauseke
  META SANOUTUU NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUISTA JA VAKUUKSISTA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA, OMISTUSOIKEUDESTA JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EMME TAKAA, ETTÄ WORKPLACE TOIMII VIRHEETTÄ TAI ILMAN KESKEYTYKSIÄ. SALLIMME KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KEHITTÄÄ JA ANTAA SAATAVILLE PALVELUITA JA SOVELLUKSIA, JOTKA TÄYDENTÄVÄT OSALTASI WORKPLACEN KÄYTTÖÄ, TAI VOIMME SALLIA MUIDEN PALVELUIDEN JA SOVELLUSTEN INTEGROINNIN WORKPLACEEN JOLLAIN MUULLA TAVALLA. META EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN PALVELUSTA TAI SOVELLUKSESTA, JOTA KÄYTÄT YHDESSÄ WORKPLACEN KANSSA. TÄLLAISTEN PALVELUIDEN JA SOVELLUSTEN KÄYTTÖÄSI KOSKEVAT ERILLISET EHDOT JA KÄYTÄNNÖT. TIEDOSTAT JA HYVÄKSYT, ETTÄ KÄYTÄT NÄITÄ PALVELUITA JA SOVELLUKSIA OMALLA RISKILLÄSI.
 8. Vastuun rajoitukset
  1. POISSULJETTUJA KANTEITA LUKUUN OTTAMATTA (MÄÄRITELTY ALLA):
   1. KUMPIKAAN OSAPUOLI EI OLE VASTUUSSA KÄYTÖN MENETYKSESTÄ, TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI EPÄTARKKUUDESTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, VIIVÄSTYKSESTÄ AIHEUTUVISTA KULUISTA TAI MISTÄÄN EPÄSUORISTA TAI AIHEUTETUISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT TULOT), RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ SOPIMUS, RIKKOMUS (HUOLIMATTOMUUS MUKAAN LUKIEN), ANKARA VASTUU TAI MUU, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN VAARASTA OLISI ILMOITETTU ETUKÄTEEN; JA
   2. KUMMANKAAN OSAPUOLEN KOKONAISVASTUU TOISTA KOHDEN EI YLITÄ SUMMAA, JONKA ASIAKAS ON TOSIASIASSA MAKSANUT METALLE EDELLISTEN KAHDENTOISTA (12) KUUKAUDEN AIKANA TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TAI JONKA HÄNEN OLISI TÄYTYNYT MAKSAA METALLE TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA KYSEISENÄ AIKANA. JOS MAKSUJA EI OLE MAKSETTU EIKÄ NIITÄ OLE MAKSETTAVANA TÄLLAISEN JAKSON AIKANA, KYSEINEN KOKONAISVASTUU ON KYMMENEN TUHATTA DOLLARIA (10 000 $).
  2. Tässä osiossa 8 ”poissuljetut kanteet” tarkoittavat (a) osion 2 (tietosi ja velvollisuutesi) mukaista asiakkaan korvausvelvollisuutta ja (b) toisen osapuolen tekemää rikettä sen osiossa 5 (luottamuksellisuus) määritettyihin velvollisuuksiin, lukuun ottamatta sinun tietoihisi liittyviä vaatimuksia.
  3. Tämän osion 8 rajoitukset pysyvät voimassa, vaikka jonkin tässä sopimuksessa määritetyn rajoitetun oikeussuojakeinon katsottaisiin epäonnistuneen olennaisimmassa tehtävässään, ja osapuolet sopivat, ettei kumpikaan osapuoli rajoita tai vältä vastuutaan mistään, jota ei lain mukaan voi rajoittaa tai välttää. Hyväksyt, että Workplacen toimittamisemme perustuu olettamukseen siitä, että korvausvelvollisuutemme on rajoitettu tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla.
 9. Sopimuskauden kesto ja irtisanominen
  1. Sopimuskausi Tämä sopimus astuu voimaan sinä päivänä, jona ensimmäisen kerran käytät Workplace-instanssiasi ja jatkuu kunnes se irtisanotaan tässä kuvattujen mahdollisuuksien mukaisesti (”Sopimuskausi”).
  2. Irtisanominen käytännön syistä Sinulla on oikeus irtisanoa tämä sopimus milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman syytä. Metan on saatava ilmoitus irtisanomisesta 30 päivää etukäteen. Sen antaa ylläpitäjäsi, joka on päättänyt poistaa Workplace-instanssisi tuotteesta. Kyseinen oikeus ei rajoita tietojenkäsittelylisäyksen kappaleen 2.d mukaisia irtisanomisoikeuksiasi. Meta voi myös irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman syytä ilmoitettuaan siitä sinulle 30 päivää etukäteen.
  3. Metan suorittama irtisanominen ja käytön keskeyttäminen Meta varaa oikeuden irtisanoa tämä sopimus ilmoitettuaan siitä sinulle kohtuullisessa ajassa tai keskeyttää pääsysi Workplaceen välittömästi, mikäli rikot tätä sopimusta tai katsomme sen tarpeelliseksi ehkäistäksemme Workplacen turvallisuudelle, vakaudelle tai eheydelle koituvia vahinkoja.
  4. Tietojesi poistaminen Meta poistaa tietosi heti, kun tämä sopimus on irtisanottu, mutta ymmärrät, että poistettua sisältöä voi jäädä varmuuskopioihin kohtuulliseksi ajaksi, kun tietojen poistamista suoritetaan. Osion 2.e linjauksen mukaisesti olet yksinomaan vastuussa tietojesi varmuuskopioinnista omiin tarkoituksiisi.
  5. Irtisanomisen voimaanastuminen Kun tämä sopimus on irtisanottu: (a) sinun ja käyttäjiesi täytyy lopettaa Workplacen käyttäminen välittömästi, (b) jos paljastava osapuoli sitä pyytää, vastaanottavan osapuolen on osion 9.d mukaisesti heti palautettava tai poistettava kaikki hallussaan olevat paljastavan osapuolen luottamukselliset tiedot, (c) suoritat Metalle heti kaikki maksamattomat maksut, jotka ovat kertyneet irtisanomista edeltävältä ajalta, (d) jos Meta irtisanoo tämän sopimuksen ilman syytä osion 9.b mukaisesti, Meta hyvittää sinulle suhteutetun osuuden ennakkoon maksetuista maksuista (mikäli sellaisia on) ja (e) seuraavat osiot pysyvät voimassa: 1.c (Rajoitukset), 2 (Tietosi ja velvollisuutesi) (lukuun ottamatta osiossa 2.a olevaa Metan käyttöoikeutta tietoihisi), 3.b (Lainmukaiset paljastukset ja kolmansien osapuolten pyynnöt) ja osiot 4 (Maksaminen) – 12 (Määritelmät). Tässä sopimuksessa määritettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, mikään kummankaan osapuolen käyttämä oikeussuojakeino, kuten irtisanominen, ei rajoita muita oikeussuojakeinoja, joita sillä voi olla tämän sopimuksen tai lain mukaisesti tai muutoin.
 10. Muut Meta-tilit
  1. Henkilökohtaiset käyttäjätilit Epäilysten välttämiseksi mainittakoon, että käyttäjätilit ovat eri tilejä kuin Facebookin henkilökohtaiset käyttäjätilit, joita käyttäjät voivat luoda kuluttajan Facebook-palvelussa (“Henkilökohtaiset FB-tilit”). Tämä sopimus ei koske henkilökohtaisia FB-tilejä. Sen sijaan näitä tilejä koskevat Metan kyseisiä palveluita koskevat käyttöehdot, jotka ovat kukin Metan ja kyseessä olevan käyttäjän välisiä.
  2. Workplace ja mainokset Emme näytä kolmansien osapuolten mainontaa käyttäjillesi Workplacessa, emmekä käytä tietojasi tarjotaksemme mainoksia käyttäjillesi, kohdistaaksemme mainoksia heihin tai muokataksemme heidän käyttökokemuksistaan henkilökohtaisempia heidän henkilökohtaisilla FB-tileillään. Meta voi kuitenkin tehdä tuotteen sisäisiä ilmoituksia tai ilmoittaa järjestelmäylläpitäjille Workplaceen liittyvistä ominaisuuksista, integroinneista ja toiminnoista.
 11. Yleistä
  1. Muutokset Meta voi milloin tahansa muuttaa tämän sopimuksen käyttöehtoja sekä käytäntöjä, joihin viitataan tässä sopimuksessa tai jotka on sisällytetty osaksi tätä sopimusta. Tällaisia käytäntöjä ovat esimerkiksi tietojenkäsittelylisäys ja tietojensiirtolisäys (sovellettavan tietosuojalainsäädännön noudattamiseksi), tietoturvalisäys ja hyväksyttävää käyttöä koskeva käytäntö. Meta ilmoittaa käyttöehtojen muutoksista sähköpostitse, palvelun kautta tai muulla kohtuullisella tavalla (”muutos”). Hyväksyt tällaisen muutoksen jatkamalla Workplacen käyttöä 14 päivää ilmoituksemme jälkeen.
  2. Sovellettava laki Tätä sopimusta sekä sinun ja käyttäjiesi Workplacen käyttöä ja kaikkia sinun ja meidän välille mahdollisesti nostettuja kanteita ja niiden tulkintaa koskevat Yhdysvaltojen ja soveltuvin osin Kalifornian osavaltion lait, niiden lainvalintaperiaatteisiin vaikuttamatta. Kaikki tähän sopimukseen ja Workplaceen liittyvät kanteet on nostettava Yhdysvalloissa. Siellä on myös esitettävä kaikki tähän sopimukseen ja Workplaceen liittyvät kanneperusteet. Kalifornian pohjoisen piirikunnan Yhdysvaltain piirituomioistuimessa tai San Matero Countyssa sijaitsevassa osavaltion tuomioistuimessa, ja kukin osapuoli suostuu näiden tuomioistuinten henkilökohtaiseen päätäntävaltaan.
  3. Koko sopimus Tämä sopimus (johon kuuluu hyväksyttävän käytön käytäntö) on koko osapuolten välinen Workplacen käyttöoikeutta ja käyttöä koskeva sopimus ja se korvaa kaikki aiemmat Workplaceen liittyvät takuut ja sopimukset. Otsikoita käytetään vain käytännön syistä ja muotoilut, kuten ”mukaan lukien” tulee tulkita ilman rajoituksia. Tämä sopimus on kirjoitettu englannin kielellä (amerikanenglanti), joka pysyy voimassa ja ylittää kaikki käännetyistä versioista mahdollisesti löytyvät ristiriidat.
  4. Oikeuksista luopuminen ja erillisyys Säännöksen täytäntöönpanon laiminlyöntiä tai sen noudattamisen valvomatta jättämistä ei katsota oikeudesta luopumiseksi. Oikeudesta luopuminen tulee tehdä kirjallisesti ja oikeudesta luopuvan osapuolen allekirjoittamana. Mitkään asiakkaan ostomääräyksen tai yrityskaavakkeen ehdot eivät muokkaa tätä sopimusta ja ne hylätään täten nimenomaisesti. Tällaisia asiakirjoja käytetään vain hallinnollisiin tarkoituksiin. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen säännöksen täytäntöönpanokelvottomaksi, virheelliseksi tai muutoin lain vastaiseksi, kyseinen säännös tulkitaan tavalla, joka pyrkii täyttämään sen alkuperäisen päämäärän niin hyvin kuin mahdollista ja tämän sopimuksen muut säännökset pysyvät voimassa täysimääräisinä.
  5. Julkisuus Kaikki osapuolten suhteita koskevat lehdistötiedotteet tai markkinointikampanjat edellyttävät molemmilta osapuolilta etukäteen hankittua kirjallista suostumusta. Edellä esitetystä huolimatta (a) voit oman yhtiösi sisällä julkistaa tai markkinoida Workplacen käyttöä sopimuskauden aikana (esim. käyttöönottoa rohkaistaksesi) noudattaen aika ajoin annettavia Metan tuotemerkkien käyttöä koskevia ohjeita ja (b) Meta voi viitata nimeesi ja asemaasi Workplace-asiakkaana.
  6. Siirtäminen Kumpikaan osapuoli ei voi siirtää tätä sopimusta tai tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan ilman toiselta osapuolelta etukäteen hankittua kirjallista suostumusta. Poikkeuksena tähän on, että Meta voi siirtää tämän sopimuksen ilman suostumusta mille tahansa kumppanilleen tai siirtää sopimuksen yritysten sulautumisen, uudelleenjärjestelyn tai yritysoston yhteydessä tai muunlaisen omaisuuden tai äänioikeutettujen osakkeiden osittaisen tai käytännössä kokonaan tapahtuvan siirron yhteydessä. Edellä esitettyä noudattaen tämä sopimus sitoo ja koskee kummankin osapuolen sallittujen seuraajien sekä valtuutettujen siirronsaajien etuja. Ei-sallitut siirrot ovat mitättömiä, eikä niistä seuraa Metalle minkäänlaisia velvoitteita.
  7. Itsenäinen sopimusosapuoli Osapuolet ovat itsenäisiä sopimusosapuolia. Tämän sopimus ei synnytä minkäänlaista edustajuutta, kumppanuutta, yhteishanketta tai työsuhdetta, eikä kummallakaan osapuolella ole valtuutta sitoa toista mihinkään.
  8. Ei kolmannen osapuolen edunsaajia Tämä sopimus hyödyttää Metaa ja asiakasta, eikä sen ole tarkoitus hyödyttää kolmannen osapuolen edunsaajia, mukaan lukien käyttäjiä.
  9. Ilmoitukset Jos irtisanot tämän sopimuksen osion 9.b nojalla, sinun on ilmoitettava siitä Metalle siten, että järjestelmäylläpitäjäsi päättää poistaa Workplace-instanssisi tuotteesta. Kaikki muut tämän sopimuksen nojalla tehdyt ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä Metalle (tapauksesta riippuen) seuraavaan osoitteeseen: jos kyseessä on Meta Platforms Ireland Ltd, ne on lähetettävä osoitteeseen Merrion Road, Dublin 4, D04X2K5, Ireland, Attn: Legal, ja jos kyseessä on Meta Platforms Inc, ne on lähetettävä osoitteeseen 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Attn: Legal. Meta voi lähettää ilmoituksia asiakkaan tilin sähköpostiosoitteeseen. Meta voi myös toimittaa Workplacea koskevia toiminnallisia ilmoituksia tai muita liiketoimintaan liittyviä ilmoituksia viesteinä käyttäjille Workplacessa tai selvästi nähtävillä olevina julkaisuina Workplacessa.
  10. Alihankkijat Meta voi käyttää alihankkijoita ja antaa heidän harjoittaa oikeuksia, jotka tämä sopimus myöntää Metalle, mutta Meta pysyy vastuussa siitä, että tällaiset alihankkijat noudattavat tätä sopimusta.
  11. Ylivoimainen este (Force Majeure) Kumpikaan osapuoli ei ole toiselle osapuolelle korvaus- tai vastuuvelvollinen mistään sellaisesta tämän sopimuksen mukaisen velvollisuuden suorittamisen viivästyksestä tai suorittamattomuudesta (paitsi suorittamatta jääneistä maksuista), joka johtuu tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeisistä odottamattomista tapahtumista, joita kyseinen osapuoli ei kohtuuden mukaan voi hallita. Tällaisia tapahtumia voivat olla lakot, kauppasaarrot, sodat, terroriteot, mellakat, luonnonkatastrofit, sähkö-, yhteys- ja tietoverkkojen tai -palveluiden toiminnan pysähtyminen tai hidastuminen tai valtiollisen tahon tai viraston kieltämät käyttöoikeudet, luvat tai valtuutukset.
  12. Kolmannen osapuolen verkkosivustot Workplace voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tämä ei ole osoitus minkään sivuston suosimisesta, emmekä ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivuston toimista, sisällöstä tai tiedoista tai niissä olevista toimista tai linkeistä, eikä niihin tehdyistä muutoksista tai päivityksistä. Kolmannen osapuolen verkkosivustoilla voi olla omat käyttöehtonsa ja tietosuojakäytäntönsä, jotka koskevat sinua ja käyttäjiäsi, eikä tämä sopimus hallinnoi tällaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen käyttöäsi.
  13. Viennin valvonta ja kauppapakotteet Workplacea käyttäessään asiakas hyväksyy noudattavansa kaikkia Yhdysvaltain ja muiden sovellettavien oikeustoimialueiden vienti- ja tuontilakeja ja -asetuksia sekä mitä tahansa sovellettavia pakotteita tai kaupparajoitteita. Edellä esitettyä rajoittamatta, asiakas takaa, että (a) hän ei ole missään Yhdysvaltain hallituksen kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luettelossa, (b) häntä ei koske mikään YK:n, Yhdysvaltain tai EU:n taloudellinen pakote tai kaupparajoitus tai mikään muu vastaava pakote tai rajoite ja (c) hänellä ei ole toimintaa tai käyttäjiä maassa, jota koskee Yhdysvaltain kokonaisvaltaiset kauppapakotteet.
  14. Valtiollisen tahon käytön ehdot Mikäli olet valtiollinen taho, takaat, että: (i) mikään sovellettava laki, käytäntö tai periaate ei rajoita sinua ja täten estä sinua hyväksymästä ja suorittamasta mitään tämän sopimuksen ehtoa tai hyväksymästä sellaisen suorittamista, (ii) mikään sovellettava laki, käytäntö tai periaate ei tee mistään tämän sopimuksen ehdosta täytäntöönpanokelvotonta sinua tai mitään sovellettavaa valtiollista tahoa vastaan, (iii) olet valtuutettu ja sovellettavien lakien, käytäntöjen sekä periaatteiden mukaisesti oikeuskelpoinen edustamaan mitä tahansa sovellettavaa valtiollista tahoa ja sitomaan sen tähän sopimukseen ja (iv) teet tämän sopimuksen Workplacen sinulle ja käyttäjillesi tuomaa arvoa koskevan puolueettoman päätöksen perusteella, eikä mikään virheellinen tai sopimaton menettely tai eturistiriita ole vaikuttanut päätökseesi tehdä tämä sopimus. Älä solmi tätä sopimusta jos et voi antaa tämän osion 11.n sisällössä kuvattuja takuita. Jos valtiollinen taho solmii tämän sopimuksen rikkoen tätä osiota 11.n, Meta saattaa päättää irtisanoa tämän sopimuksen.
  15. Jälleenmyyjät Voit halutessasi käyttää Workplacea jälleenmyyjän kautta. Jos käytät Workplacea jälleenmyyjän kautta, olet (i) yksinomaisesti vastuussa käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, joista olet sopinut jälleenmyyjäsi kanssa välillänne olevassa sopimuksessa, ja (ii) yksinomaisesti vastuussa Metaa kohtaan siitä, miten jälleenmyyjäsi mahdollisesti käyttää Workplace-instanssiasi ja tietojasi, sekä kaikista jälleenmyyjääsi varten mahdollisesti luomistasi käyttäjätileistäsi. Jos käytät Workplacea jälleenmyyjän kautta, suostut siihen, että jälleenmyyjän asiakaskäyttöehdot ovat etusijalla kaikkien tämän sopimuksen kanssa ristiriidassa olevien ehtojen osalta.
 12. Määritelmät
  Tässä sopimuksessa, ellei muutoin ole todettu:
  Hyväksyttävän käytön käytäntö” tarkoittaa Workplacen käytön sääntöjä, jotka löytyvät osoitteesta www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP ja joita voidaan muokata aika ajoin.
  Kumppani” tarkoittaa tahoa, joka suorasti tai epäsuorasti omistaa tai hallitsee tai joka omistetaan tai jota hallitaan tai joka on toisen osapuolen kanssa jaetussa yhteisessä omistuksessa tai hallinnassa, jolloin ”hallinta” tarkoittaa valtaa ohjata tahon hallinnointia tai asioita ja ”omistus” hyötyä tuottavaa omistajuutta, joka on kooltaan 50 % (tai suurin sovellettavan lain sallima prosenttimäärä, mikäli sovellettava oikeustoimialue ei salli osake-enemmistön omistajuutta) tai enemmän tämän tahon äänivaltaisesta osakemäärästä tai vastaavista omistusosuuksista. Tämän määritelmän puitteissa valtiollinen taho ei ole toisen valtiollisen tahon kumppani, ellei se hallitse tätä toista valtiollista tahoa täysin.
  Tietojenkäsittelylisäys” tarkoittaa tietojenkäsittelylisäystä, joka on liitetty tähän sopimukseen ja muodostaa siitä osan, mukaan lukien kaikki siinä viitatut termit.
  Tietoturvalisäys” tarkoittaa tietoturvalisäystä, joka on liitetty tähän sopimukseen ja muodostaa siitä osan.
  Valtiollinen taho” tarkoittaa mitä tahansa maailman oikeustoimialuetta tai maata, mukaan lukien ja näihin rajoittumatta kaikki valtiolliset, paikalliset, kunnalliset, alueelliset tai muut hallituksen yksiköt tai poliittiset alayksiköt, kaikki valtiolliset järjestöt, hallintoelimet, yritykset tai muut tällaisen valtion perustamat, omistamat tai hallitsemat tahot sekä kaikki edellä mainittujen edustajat.
  Lait” tarkoittavat kaikkia sovellettavia paikallisia, valtion, osavaltion, liittovaltion ja kansainvälisiä lakeja, asetuksia ja käytäntöjä, mukaan lukien muun muassa tiedon yksityisyyteen, tiedon siirtämiseen, kansainväliseen viestintään sekä teknisten tai henkilökohtaisten tietojen vientiin ja julkiseen hankintaan liittyvät lait, asetukset ja käytännöt.
  "Jälleenmyyjä" tarkoittaa kolmantena osapuolena olevaa kumppania, jolla on Metan kanssa voimassaoleva sopimus, joka valtuuttaa sen jälleenmyymään Workplacea ja tarjoamaan käyttöoikeuden siihen.
  "Jälleenmyyjän asiakaskäyttöehdot" tarkoittavat käyttöehtoja, jotka löytyvät osoitteesta https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms (niitä päivitetään mahdollisesti aika ajoin). Ne ovat osa tätä sopimusta ja toimivat osapuolien välisinä lisäkäyttöehtoina. Ne koskevat sinua, jos käytät Workplacea jälleenmyyjän kautta.
  Käyttäjät” tarkoittavat kaikkia sinun tai kumppaneidesi työntekijöitä, alihankkijoita sekä muita henkilöitä, joille sallit pääsyn Workplaceen.
  Workplace” tarkoittaa Workplace-palvelua ja kaikkia sen myöhempiä versioita, jotka tarjoamme sinulle tämän sopimuksen mukaisesti, mukaan lukien kaikki verkkosivustot, sovellukset, verkkopalvelut, työkalut ja sisällöt, jotka tarjoamme sinulle tämän sopimuksen mukaisesti. Sopimusta voidaan muuttaa aika ajoin.
  Tietosi” tarkoittavat (a) kaikkia yhteystietoja tai verkoston tai tilin rekisteröitymistietoja, jotka lähetät tai käyttäjäsi lähettävät Workplacelle, (b) kaikkea sisältöä ja kaikkia tietoja, jotka sinä tai käyttäjäsi julkaisette, jaatte, tuotte tai tarjoatte Workplacessa, (c) tietoja, jotka keräämme, kun sinä otat tai käyttäjäsi ottavat meihin yhteyttä tai olette vuorovaikutuksessa kanssamme Workplacen tukeen liittyvissä asioissa, mukaan lukien laitteistoon ja ohjelmistoihin liittyvät tiedot sekä muut tukea vaatineeseen tapaukseen liittyvät ja sen yhteydessä kerätyt tiedot sekä (d) kaikkia käyttöön ja toiminnallisuuteen liittyviä tietoja (esim. IP-osoitteet, selainten ja käyttöjärjestelmien mallit ja laitteiden tunnukset), jotka koskevat sitä, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa Workplacen kanssa.
  Käytäntösi” tarkoittavat kaikkia käytäntöjäsi, jotka koskevat työntekijöitä, järjestelmiä, yksityisyyttä, henkilöstöä, valituksia tai muita asioita.Tietojenkäsittelylisäys

 1. Määritelmät
  Tässä tietojenkäsittelylisäyksessä ”GDPR” tarkoittaa yleistä tietosuoja-asetusta (asetus (EU) 2016/679) ja termit ”Rekisterinpitäjä”, ”Tietojen käsittelijä”, ”Rekisteröity”, ”Henkilökohtaiset tiedot”, ”Henkilökohtaisten tietojen tietoturvaloukkaus” ja ”Käsittely” noudattavat niille yleisessä tietosuoja-asetuksessa annettuja määritelmiä. ”Käsitellyt” ja ”Käsittely (toiminta)” tulkitaan termin ”Käsittely” määritelmää noudattaen. Viittaukset yleiseen tietosuoja-asetukseen ja sen osiin sisältävät yleisen tietosuoja-asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna ja saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä. Kaikki muut tässä yhteydessä ilmenevät termit noudattavat niille muualla tässä sopimuksessa annettujen määritelmiä.
 2. Tietojen käsittely
  1. Toimiessaan tämän sopimuksen mukaisesti rekisterinpitäjänä kaikkiin tiedoissasi oleviin henkilökohtaisiin tietoihin (”Henkilökohtaiset tietosi”) liittyen, Meta varmistaa, että:
   1. käsittelyn kesto, kohde, luonne ja tarkoitus ovat sopimuksen määritelmän mukaisia,
   2. käsiteltyihin henkilökohtaisiin tietoihin kuuluvat tietojesi määrittelyn mukaiset tietotyypit,
   3. rekisteröityjen luokkiin kuuluvat edustajasi, käyttäjäsi ja kaikki muut yksilöt, jotka tunnistetaan tai voidaan tunnistaa henkilökohtaisista tiedoistasi ja
   4. velvoitteesi ja oikeutesi rekisterinpitäjänä henkilökohtaisiin tietoihisi liittyen linjataan tässä sopimuksessa.
  2. Sikäli kuin Meta käsittelee henkilökohtaisia tietojasi tämän sopimuksen mukaisesti tai siihen liittyen Meta:
   1. käsittelee henkilökohtaisia tietojasi vain tämän sopimuksen alaisuudessa annettuja ohjeitasi noudattaen, koskien myös henkilökohtaisten tietojesi siirtämistä, jota koskevat kaikki yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 28(3)(a) sallimat poikkeukset,
   2. varmistaa, että ne Metan työntekijät, joilla on oikeus käsitellä henkilökohtaisia tietojasi tämän sopimuksen mukaisesti, ovat sitoutuneet henkilökohtaisiin tietoihisi liittyen noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus,
   3. käyttää tietoturvalisäyksessä linjattuja teknisiä ja organisaatiota koskevia keinoja,
   4. kunnioittaa alikäsittelijöitä nimittäessään olosuhteita, joihin viitataan alla tämän tietojenkäsittelylisäyksen osioissa 2.c ja 2.d,
   5. auttaa sinua asianmukaisilla teknisillä ja organisaatiota koskevilla keinoilla niin hyvin, kuin on Workplacen kautta mahdollista, jotta pystyt täyttämään velvollisuutesi vastata yleisen tietosuoja-asetuksen luvun III mukaisten rekisteröityjen oikeuksien harjoittamista koskeviin pyyntöihin,
   6. auttaa sinua varmistamaan, että noudatat yleisten tietosuoja-asetuksen artikloissa 32–36 säädettyjä velvollisuuksiasi, huomioiden käsittelyn luonteen ja Metan saatavilla olevat tiedot,
   7. poistaa sopimuksen irtisanomisen jälkeen henkilökohtaiset tiedot sopimuksen nojalla, ellei Euroopan unionin jäsenvaltion laki vaadi henkilökohtaisten tietojen säilyttämistä,
   8. tuo tässä sopimuksessa ja Workplacen kautta kuvaillut tiedot saatavillesi täyttääkseen Metan velvollisuuden tuoda saataville kaikki tiedot, joita tarvitaan osoittamaan, että Metalle yleisen tietosuoja-asetuksen artiklassa 28 annettuja velvollisuuksia on noudatettu ja
   9. varmistaa vuosittain, että Metan valitsema kolmannen osapuolen tarkastaja suorittaa SOC 2 tyypin II tai muun alan standardin mukaisen Metan Workplaceen liittyvien hallintakeinojen tarkastuksen. Sinä valtuutat täten tällaisen kolmannen osapuolen tarkastajan. Meta toimittaa sinulle pyynnöstäsi kopion uusimmasta tarkastusraportistaan ja tällainen raportti katsotaan Metan luottamukselliseksi tiedoksi.
  3. Valtuutat Metan täyttämään tämän sopimuksen mukaiset tietojen käsittelyä koskevat velvoitteensa siten, että se teettää ne alihankintana Metan kumppaneilta ja muilta kolmansilta osapuolilta. Saat Metalta kirjallisella pyynnöllä luettelon näistä alihankkijoista. Meta toimii näin vain tehtyään alikäsittelijän kanssa kirjallisen sopimuksen, joka asettaa alikäsittelijälle samat tietosuojavelvoitteet kuin Metalle on tämän sopimuksen mukaisesti asetettu. Mikäli alikäsittelijä jättää kyseiset velvoitteet täyttämättä, Meta on sinulle täysin korvausvelvollinen kyseisen alikäsittelijän tietosuojavelvoitteiden toiminnasta.
  4. Kun Meta palkkaa uuden tai korvaavan alikäsittelijän tai -käsittelijöitä, Meta ilmoittaa sinulle tällaisesta uudesta tai korvaavasta alikäsittelijästä tai -käsittelijöistä vähintään 14 päivää ennen tällaisen uuden tai korvaavan alikäsittelijän tai -käsittelijöiden nimittämistä. Voit vastustaa tällaisen uuden tai korvaavan alikäsittelijän nimittämistä 14 päivän kuluessa siitä, kun Meta on ilmoittanut sinulle asiasta, irtisanomalla sopimuksesi välittömästi Metalle tehdyn kirjallisen ilmoituksen jälkeen.
  5. Tullessaan tietoiseksi henkilökohtaisiin tietoihisi kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta Meta ilmoittaa siitä sinulle ilman aiheettomia viivästyksiä. Tällainen ilmoitus sisältää ilmoitushetkellä, tai mahdollisimman pian sen jälkeen, oleelliset tiedot henkilökohtaisten tietojen tietoturvaloukkauksesta silloin, kun tietoja voidaan antaa, mukaan lukien altistuneiden tietueidesi lukumäärä, altistuneiden käyttäjien luokka ja arvioitu lukumäärä, loukkauksen ennakoidut seuraukset sekä, tarpeen mukaan, toteutetut ja ehdotetut toimenpiteet loukkauksen mahdollisten haittavaikutusten vähentämiseksi.
  6. Sikäli, kun yleinen tietosuoja-asetus tai ETA:n, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Sveitsin alueella voimassa olevat tietosuojalait koskevat tietojesi käsittelyä tämän tietojenkäsittelyä koskevan lisäyksen mukaisesti, EU:n tiedonsiirtoa koskevaa lisäystä sovelletaan Meta Platforms Ireland Ltd:n suorittamiin tiedonsiirtoihin. Kyseinen lisäys lisätään tällä viittauksella osaksi tätä tietojenkäsittelyä koskevaa lisäystä.
 3. Yhdysvalloissa sijaitsevia henkilötietojen käsittelijöitä koskevia käyttöehdot
  1. Siltä osin kuin sovelletaan Metan Yhdysvalloissa sijaitsevia henkilötietojen käsittelijöitä koskevia käyttöehtoja, ne ovat osa tätä sopimusta ja liitetään tähän sopimukseen viittauksella, lukuun ottamatta osiota 3 (Yrityksen velvollisuudet), joka suljetaan nimenomaisesti ulkopuolelle.

Tietoturvalisäys

 1. Taustatiedot ja tarkoitus
  Tämä asiakirja kuvaa ne tietoturvan vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan siihen, miten Meta tarjoaa Workplacen sinulle.
 2. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä
  Meta on perustanut hallintajärjestelmän (ISMS) ja ylläpitää sitä. Kyseinen järjestelmä on suunniteltu toteuttamaan alan standardin mukaisia tietoturvakäytäntöjä, joita sovelletaan siihen, miten Meta tarjoaa Workplacen. Metan ISMS on suunniteltu suojaamaan tietojasi luvattomalta pääsyltä, paljastumiselta, käytöltä, menetyksiltä tai muutoksilta.
 3. Riskienhallintaprosessi
  Tietojen ja tiedonkäsittelylaitosten, kuten IT-infrastruktuurin ja fyysisten laitosten, turvallisuus perustuu riskiarvioihin. Workplacen riskiarviointi suoritetaan säännöllisin väliajoin.
 4. Tietoturvallisuuden organisointi
  Meta on nimittänyt turvallisuusvastaavan, jolla on kattava vastuu organisaation turvallisuudesta. Meta on nimittänyt henkilöstöä, jotka ovat vastuussa Workplace-instanssisi turvallisuuden valvomisesta.
 5. Fyysinen ja ympäristön turvallisuus
  Metan turvakeinoihin kuuluu hallintakeinoja, jotka on suunniteltu takaamaan kohtuuden rajoissa, että pääsy fyysisiin käsittelylaitoksiin on rajoitettu vain valtuutetuille henkilöille ja että käytössä on ympäristön hallintakeinoja, joiden avulla voidaan havaita, ehkäistä ja hallita ympäristöriskien aiheuttamia tuhoja. Näihin hallintakeinoihin kuuluvat:
  Näihin hallintakeinoihin kuuluvat:
  • Kaikkien tietojenkäsittelylaitoksen työntekijöiden ja alihankkijoiden fyysisten kulku- ja pääsytietojen kirjaaminen ja tarkastaminen,
  • Kameravalvontajärjestelmät tietojenkäsittelylaitoksen kriittisissä sisääntulopisteissä,
  • Järjestelmät, jotka valvovat ja hallinnoivat tietokonelaitteiston lämpötilaa ja kosteustasoa, sekä
  • Virtalähteet ja varageneraattorit.
  Meta käyttää alan standardin mukaisia toimenpiteitä poistaakseen ja hävittääkseen sähköisten laitteiden tietoja turvallisesti, sopimuksen mukaisesti.
 6. Erottelu
  Meta luo teknisiä mekanismeja, jotka on suunniteltu varmistamaan, että tietosi erotellaan loogisesti muiden asiakkaiden tiedoista ja että tietosi ovat vain valtuutettujen käyttäjien nähtävissä.
 7. Henkilöstö
  1. Koulutus
   Meta varmistaa, että kaikki tietoihisi pääsevät työntekijät saavat turvallisuuskoulutusta.
  2. Seulonta ja taustatarkistukset.
   Meta käyttää seuraavia:
   • tarkistusprosessi, jolla varmistetaan Workplace-instanssisi kanssa työskentelevän henkilöstön henkilöllisyys.
   • taustatarkistusprosessi, jolla tarkistetaan Workplace-instanssisi kanssa työskentelevän henkilöstön taustat Metan standardien mukaisesti.
   Meta antaa jokaiselle Workplace-instanssisi kanssa työskentelevän henkilöstön jäsenelle henkilökohtaisen kuvallisen henkilökortin, johon työntekijän nimi on kirjoitettu. Kaikkiin Meta-tiloihin pääsyyn vaaditaan henkilökorttia.
  3. Henkilöstön tietoturvaloukkaus
   Jos Metan henkilöstö käyttää tai katselee tietojasi luvattomasta tai ilman valtuutusta, Meta antaa siitä heille siitä rangaistuksen, joka voi olla jopa irtisanominen.
 8. Turvallisuuden testaaminen
  Meta suorittaa säännöllisin väliajoin turvallisuutta ja mahdollisia tietoturva-aukkoja analysoivia testejä arvioidakseen, käytetäänkö keskeisiä hallintakeinoja oikein ja tehokkaasti.
 9. Pääsyn hallinnoiminen
  1. Käyttäjän salasanan hallinnointi
   Metalla on käytössään käyttäjän salasanan hallinnointiprosessi, joka on suunniteltu varmistamaan, että salasanat ovat henkilökohtaisia ja valtuuttamattomien henkilöiden pääsyn ulottumattomissa. Vähimmillään tähän kuuluu:
   • Salasanan varaaminen, muun muassa käyttäjän henkilöllisyyden varmistaminen ennen uutta, korvaavaa tai tilapäistä salasanaa.
   • Kaikkien salasanojen salakirjoittaminen, kun ne säilötään tietokonejärjestelmissä tai kun niitä siirretään verkon välityksellä.
   • Kaikkien alihankkijoilta saatujen oletussalasanojen muuttaminen.
   • Vahvat salasanat suhteessa käyttötarkoitukseensa.
   • Käyttäjien tietoisuus.
  2. Käyttäjien pääsyn hallinnointi
   Meta käyttää prosessia, jolla pääsyoikeudet ja käyttäjätunnukset voidaan vaihtaa ja/tai kumota ilman aiheettomia viiveitä. Metalla on menettelytapoja, joilla vaarantuneista pääsy- ja kirjautumistiedoista (salasanat, tunnukset ja niin edelleen) voidaan tehdä ilmoituksia ja niitä voidaan kumota 24/7 – jokaisena viikonpäivänä, ympäri vuorokauden. Meta käyttää asianmukaisia turvallisuuslokeja, kuten käyttäjätunnuksia ja aikaleimoja. Kello on synkronoitu NTP-protokollan kanssa.
   Vähimmillään seuraavat tapahtumat kirjataan:
   • Valtuutuksen muutokset,
   • Epäonnistuneet ja onnistuneet todennukset ja pääsy-yritykset, sekä
   • Luku- ja kirjoitusoperaatiot.
 10. Viestinnän turvallisuus
  1. Verkon turvallisuus
   Meta käyttää alan standardien mukaista teknologiaa verkkojen erotteluun.
   Verkon etäyhteys edellyttää salakirjoitettua viestintää turvattuja protokollia käyttämällä sekä monivaiheista todentamista.
  2. Siirrettävän tiedon turvaaminen
   Meta valvoo ja varmistaa, että käytössä on asianmukaiset protokollat, jotka on suunniteltu turvaamaan julkisten verkkojen välityksellä siirrettävien tietojen luottamuksellisuus.
 11. Toiminnallinen turvallisuus
  Meta perustaa Workplacelle tietoturva-aukkojen hallintaohjelman ja ylläpitää sitä. Ohjelmaan kuuluu roolien ja vastuualueiden määrittäminen, tietoturva-aukkojen valvonnalle omistautuminen, tietoturva-aukkojen riskiarviot sekä päivitysten julkaiseminen.
 12. Tietoturvahäiriöiden hallinta
  Meta luo ja ylläpitää tietoturvahäiriöiden toimintasuunnitelmaa Workplace-instanssiisi vaikuttavien mahdollisten tietoturvahäiriöiden valvomiseksi, havaitsemiseksi ja hoitamiseksi. Tietoturvahäiriöiden toimintasuunnitelma sisältää vähimmillään roolien ja vastuualueiden määrittämisen, viestinnän ja post mortem -tarkistukset, joihin kuuluu ongelman aiheuttaneen syyn analysointi ja korjaussuunnitelmat.
  Meta valvoo Workplacea tietoturvaloukkausten ja haitallisen toiminnan varalta. Valvontaprosessi ja havaitsemistekniikat on suunniteltu havaitsemaan organisaatiosi Workplace-tiliin vaikuttavat tietoturvahäiriöt. Niiden havaitsemiseen käytetään tietoja, jotka koskevat olennaisia uhkia ja jatkuvia uhkia.
 13. Liiketoiminnan yhtäjaksoisuus
  Meta ylläpitää liiketoiminnan yhtäjaksoisuuden toimintasuunnitelmaa, jolla vastataan hätätilanteisiin tai muihin kriittisiin tilanteisiin, jotka saattavat vahingoittaa Workplace-instanssiasi. Meta tarkistaa liiketoiminnan yhtäjaksoisuutta koskevan toimintasuunnitelmansa muodollisesti vähintään kerran vuodessa.
Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2023