Workplace Standardin tietosuojakäytäntö

Workplace Standard antaa saman organisaation tai työpaikan (“Yritys”) tai yhteisön käyttäjille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä sekä jakaa ja löytää työhön liittyviä tietoja helpommin. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa miten ja milloin Facebook kerää, käyttää ja jakaa tietojasi, kun sinä, työkaverisi, liiketoimintakumppanisi tai muut käyttäjät käyttävät Workplace Standard -alustaa (joka sisältää Workplace-sivustot, -sovellukset ja niihin liittyvät online-palvelut, jotka on linkitetty tähän tietosuojakäytäntöön ja joista käytämme yhteisnimitystä ”Palvelut”). Tämä tietosuojakäytäntö koskee palveluiden käyttöäsi. Muita Facebook-palveluita hallinnoivat niiden omat käyttöehdot.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tarjoamme yrityksille Workplace Essential-, Workplace Advanced- tai Workplace Enterprise -vaihtoehdon, jotka antavat yrityksen hallita kaikkia Workplace Standard -tilejä, joiden sähköpostin verkkotunnukset yritys voi osoittaa omistavansa (“Päivitetyt tilit”) ja antaa päivittää nämä tilit uudeksi Workplace Essential-, Workplace Advanced- tai Workplace Enterprise -yhteisöksi. Tämä antaa yritykselle mahdollisuuden käyttää, käsitellä ja poistaa tietoja, joita on lähetetty tai jotka on saatu aiemmin palveluiden kautta päivitetyiltä käyttäjiltä, mukaan lukien kaikki tiedostot ja viestintä, kaikki ryhmät ja kaikki Workplace Chat -viestit.
Jos olet liittynyt Workplace Standardiin käyttämällä sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa tai mitä tahansa muuta yritykselle kuulumatonta tunnistetietoa, mutta olet jakanut sisältöä yritysyhteisössä (mukaan lukien kaikki tiedot, jotka on jaettu kyseisen yritysyhteisön sisäisissä ryhmissä ja Workplace Chatissa päivitettyjen käyttäjien kanssa), yritys voi Workplace Essential-, Workplace Advanced- tai Workplace Enterprise -yhteisöön päivitettyään käyttää ja hallita kaikkia tietoja, joita on lähetetty tai jotka on saatu palveluiden kautta kyseisen yritysryhmän tai -yhteisön sisällä. Näihin kuuluvat kaikki tiedostot ja viestintä, jotka on jaettu aiemmin ja jotka saatat jakaa tulevaisuudessa päivitettyjen tilien kanssa kyseisessä yritysryhmässä tai -yhteisössä, myös Workplace Chatissa päivitettyjen käyttäjien kanssa.
Jos yritys päättää päivittää Workplace Essential-, Workplace Advanced- tai Workplace Enterprise -versioon, saatat joutua hyväksymään uudet ehdot, joihin kuuluu uusi tietosuojakäytäntö ja uudet käyttöehdot. Jos haluat päivittää tilisi Workplace Premiumiin tai kaipaat lisätietoja Workplace Standardin, Workplace Essential-, Workplace Advanced- tai Workplace Enterprise -versioiden eroista, voit siirtyä tänne. Jos yritys päättää päivittää Workplace Essential-, Workplace Advanced- tai Workplace Enterprise -versioon, kyseinen yritys – eikä Facebook – päättää, kuinka tietojasi voidaan käsitellä ja käyttää tässä Workplace-yritysyhteisössä, mukaan lukien tiedot, jotka olet aiemmin jakanut Workplace Standardissa tämän yritysryhmän tai -yhteisön sisällä.
Varmista, että olet hankkinut kaikki tarvittavat suostumukset ja luvat ennen kuin julkaiset Workplacessa mitään muita palvelun käyttäjiä tai yritystäsi koskevia tietoja.

I. Millaisia tietoja keräämme?
Tiedot, joita saamme sinulta ja muilta. Voimme kerätä seuraavanlaisia sinua koskevia tietoja:
 • sisältöjäsi koskevat tiedot ja muut palveluiden käytön aikana antamiasi tiedot, kuten tiedot tiliisi kirjautumisesta, sisällön luomisesta tai jakamisesta sekä muille lähetetyistä viesteistä ja viestinnästä muiden kanssa. Tällaisia tietoja voivat olla sisältösi sisältämät tai sisältöäsi koskevat tiedot, kuten tiedoston luomispäivämäärä. Keräämme myös tietoja tavoistasi käyttää palveluitamme, kuten siitä millaisia sisältöjä katselet tai käytät tai miten usein tai miten kauan tiettyjä toimintoja käytät,
 • yhteystiedot, kuten koko nimesi ja sähköpostiosoitteesi sekä kaikki muihin käyttäjiin liittyvät yhteystiedot (kuten puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet), jotka olet päättänyt ladata, synkronoida tai tuoda (esimerkiksi henkilökohtaiselta Facebook-tililtäsi),
 • työnimike, osastotiedot, yrityksen viestintärakenteet ja muut työhösi tai organisaatioosi liittyvät tiedot,
 • viestintä- ja muut tiedot, joita muut ihmiset antavat käyttäessään palveluita. Näihin voi kuulua sinua koskevia tietoja esimerkiksi silloin, kun muut jakavat sinusta kuvan tai kommentoivat sitä, lähettävät sinulle viestin tai lataavat, synkronoivat tai tuovat yhteystietosi,
 • kaiken palveluissa tai palveluiden kautta suoritetun viestinnän sisältö,
 • käyttäjän viestintä, palautteet, ehdotukset ja ideat, jotka on lähetetty meille tai kaikki muut tiedot, jotka annat meille kun sinä tai yrityksesi otatte meihin yhteyttä tai vuorovaikutatte kanssamme palveluiden tukeen liittyvissä asioissa,
 • tiedot ihmisistä ja ryhmistä, joihin olet yhteydessä sekä tiedot siitä, miten vuorovaikutat näiden ihmisten tai ryhmien kanssa. Tällaista tietoa voi olla esimerkiksi se, keihin olet eniten yhteydessä tai se mihin ryhmiin jaat useimmin, ja
 • kaikki muut tiedot, jotka päätät ladata, jakaa muiden kanssa tai antaa meille suoraan palveluiden kautta.
Tiedot, joita keräämme Facebookin yritysperheestä ja muista Facebook-palveluista.
Voimme saada sinua koskevia tietoja muista käyttämistäsi Facebook-palveluista, esimerkiksi henkilökohtaiselta Facebook-tililtäsi ja muista Facebookin omistamista ja hallinnoimista yhtiöistä, niiden omien käyttöehtojen ja tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Voimme käyttää näitä tietoja tarkoituksiin, jotka on linjattu tämän tietosuojakäytännön “Kuinka käytämme näitä tietoja?” -osiossa. Lue lisää näistä Facebook-yhtiöistä ja niiden tietosuojakäytännöistä sekä Facebookin tietokäytännöstä.
Tiedot kolmannen osapuolen kumppaneilta. Voimme myös saada tietoja sinusta ja toimistasi Workplacessa sekä sen ulkopuolella kolmannen osapuolen kumppaneiltamme, esimerkiksi kun saamme kumppaniltamme tietoja tarjotessamme sinulle palveluita yhteistyössä.
Laitetiedot/sijainti.Voimme kerätä tietoja tietokoneista, puhelimista ja muista laitteista, joille asennat palvelumme ja joilla käytät niitä, mukaan lukien ja niihin rajoittamatta laitteiden sijainnit (myös tarkat maantieteelliset sijainnit) esimerkiksi GPS:n, Bluetoothin tai WiFi-signaalien kautta. Saatamme yhdistellä tai linkittää eri laitteistasi keräämiämme tietoja parantaaksemme kykyämme tarjota palvelut yhdenmukaisina eri laitteillesi.
Loki- ja evästetiedot. Keräämme palveluiden kautta automaattisesti tiettyjä selaimesi tai käyttöjärjestelmäsi antamia tietoja, kuten IP-osoitteesi ja muut selaimen tai laitteen tunnisteet, selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, kaatumistiedot, Internet-palveluntarjoaja, sivut, joissa kävit ennen palveluiden käyttöä ja sen jälkeen, käynnin päivämäärä ja aika, tiedot toimistasi (kuten linkit, joita klikkaat ja sivut, joita katselet) palveluissa ja muut tavalliset palvelinlokitiedot (”Loki- ja evästetiedot”).
Voimme asettaa tai kirjata evästeisiin ja paikallisiin varastointi-objekteihin säilötyt tiedot keräämään näitä tietoja automaattisesti. Lisätietoja evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käyttämisestä sekä niiden käyttötarkoituksesta löydät evästekäytännöstämme. Käyttämällä palveluita hyväksyt evästeiden ja vastaavien tekniikoiden käytön evästekäytännössämme kuvatulla tavalla.
Selaimesi tai laitteesi voivat tarjota näihin tekniikoihin liittyviä asetuksia. Lisätietoja näiden asetusten saatavuudesta ja toimintatavoista löydät selaimen tai laitteen ohjemateriaaleista. Emme ehkä tunnista selaimen tai laitteen seurantasignaaleja tai vastaa niihin ja jotkin asetukset voivat häiritä joidenkin tarjoamiemme ominaisuuksien käyttöäsi. Lisäksi selainten ja laitteiden asetukset ovat usein selain- ja laitekohtaisia.

II. Miten käytämme keräämiämme tietoja?
Facebook käyttää keräämiämme tietoja tarjotakseen, kehittääkseen, parantaakseen ja monetisoidakseen nämä palvelut, Facebook-palvelut sekä Facebook-yhtiöiden tarjoamat palvelut. Esimerkkejä tällaisesta käytöstä ovat muun muassa:
 • viestintä käyttäjien kanssa heidän palveluiden käyttöönsä liittyen,
 • palveluiden suojauksen, eheyden ja tietoturvan parantaminen ja tehostaminen sinulle sekä muille käyttäjille,
 • nämä palvelut ja muut Facebook-palvelut tarjoavien järjestelmien ja infrastruktuurin hallinta ja ylläpito (huomioi, että käytämme samoja järjestelmiä ja infrastruktuuria tukemaan näitä palveluita ja Facebook-palveluita). Voimme esimerkiksi käyttää näiden palveluiden käytön kaatumislokeja tunnistaaksemme ja korjataksemme ohjelmavirheitä, joita voi ilmetä myös Facebook-palveluissa,
 • käyttökokemustesi muokkaaminen henkilökohtaisemmiksi osana tarjoamiamme palveluita, esimerkiksi tarjoamalla sinulle sisältöä, viestintää tai aiheita (mukaan lukien maksettu sisältö), joista saatat olla kiinnostunut tai jotka ovat suosittuja yritysyhteisössäsi,
 • uusien mahdollisesti käyttöön esiteltävien työkalujen, tuotteiden tai palveluiden kehittäminen. Kehitystulokset saattavat ajan mittaan kehittää ja rikastaa käyttökokemuksiasi,
 • markkinointiviestinnän lähettäminen sinulle, viestintä kanssasi palveluihimme liittyen ja tiedottaminen käytännöistämme ja ehdoistamme. Käytämme tietojasi myös vastataksemme sinulle, kun otat meihin yhteyttä,
 • palveluissamme ja Facebook-palveluissa tapahtuvan toiminnan yhdistäminen eri laitteille, joita sama yksilö käyttää tai hallinnoi, jotta voimme parantaa näitä palveluita ja muita tarjoamiamme Facebook-palveluita, ja
 • tieto- ja järjestelmäanalyysin suorittaminen, esimerkiksi tutkimustyönä näiden palveluiden ja Facebook-palveluiden parantamiseksi.

III. Miten nämä tiedot jaetaan?
Voimme jakaa keräämiämme tietoja seuraavissa tilanteissa:
 • yhteisölle silloin kun päätät jakaa ja viestiä palveluiden kautta. Sinulla saattaa olla mahdollisuus valita kohdeyleisö, jonka kanssa päätät jakaa sisältöä, esimerkiksi jakaessasi sisältöä ryhmän sisällä tai kun käytät Workplace Chatia,
 • yritykselle tilanteessa, jossa yritys ottaa Workplace-yhteisönsä hallintaansa, kuten yllä ja Workplace Standardin käyttöehdoissa on kuvattu. Tällöin yritys on vastuussa siitä, miten tietojasi käytetään,
 • kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, jotka saattavat avustaa palveluiden tai osan niistä tarjoamisessa,
 • Facebook-yhtiöille yllä mainittuja tarkoituksia varten,
 • kolmannen osapuolen sovelluksille, sivustoille tai muille palveluille, joihin voit ottaa yhteyttä palveluiden kautta,
 • merkittävän yrityskaupan yhteydessä, esimerkiksi palveluidemme myynnin, sulautumisen, yhdistymisen tai resurssien myynnin tapahtuessa, epätodennäköisen konkurssin tai maksukyvyttömyyden ilmetessä tai mikäli palveluidemme tai niiden resurssien tai osan niistä omistajuus tai hallinta muuttuu, jolloin voimme siirtää tietosi uudelle omistajalle,
 • käyttäjätilien ja käyttäjien toimien vahvistamiseksi sekä turvallisen käyttäjäkokemuksen luomiseksi palveluissamme ja Facebook-palveluissa sekä niiden ulkopuolella, esimerkiksi tutkimalla epäilyttävää toimintaa tai ehtojemme tai käytäntöjemme rikkeitä, ja
 • muutoin ohjaamallasi tai valtuuttamallasi tavalla.
Voimme myös jakaa keräämiämme tietoja sellaisten kolmannen osapuolen kumppanien ja asiakkaiden kanssa, jotka auttavat meitä tarjoamaan ja parantamaan palveluitamme ja muita Facebook-palveluita tai jotka käyttävät mainostustamme tai siihen liittyviä tuotteita, mikä mahdollistaa Workplace Standardin tarjoamisen sinulle ilmaisena palveluna. Emme jaa mainostus-, analyysi- tai analytiikkakumppaneillemme ilman lupaa tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa. Henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja ovat esimerkiksi nimi tai sähköpostiosoite, joiden avulla sinuun voidaan ottaa yhteyttä tai jotka paljastavat henkilöllisyytesi. Voimme antaa näille kumppaneillemme heidän mainontaansa koskevia tehokkuus- ja tavoittavuustietoja, jotka eivät sisällä tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Voimme myös koota tiedot siten, että henkilöllisyytesi ei käy niistä ilmi.
Oikeudelliset pyynnöt. Saatamme käyttää ja säilyttää tietojasi ja jakaa niitä vastauksena oikeudelliseen pyyntöön (kuten etsintäkuulutus, oikeuden määräys tai haaste), jos meillä on hyvä syy olettaa, että laki edellyttää meitä toimimaan niin. Tähän voi kuulua oikeudellisiin pyyntöihin vastaaminen silloin kun meillä on hyvä syy uskoa, että kyseisen oikeustoimialueen laki edellyttää pyyntöön vastaamista, että se vaikuttaa kyseisen oikeustoimialueen käyttäjiin ja että se noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja standardeja. Saatamme myös käyttää ja säilyttää tietojasi ja jakaa niitä kun meillä on hyvä syy uskoa, että se on tarpeen petosten ja muun laittoman toiminnan tunnistamiseksi, estämiseksi ja oikaisemiseksi, itsemme, sinun ja muiden suojelemiseksi (esimerkiksi tutkimusten osana) tai kuoleman tai välittömien henkilövahinkojen ehkäisemiseksi. Voimme esimerkiksi luovuttaa kolmannen osapuolen kumppaneillemme tietoja käyttäjätilisi luotettavuudesta pyrkiäksemme estämään vahingot ja väärinkäytökset palveluissamme ja muissa Facebook-palveluissa sekä niiden ulkopuolella. Sinusta saamiamme tietoja saatetaan tarkastella, käsitellä ja säilyttää pidemmän aikaa, jos niihin liittyy oikeudellinen pyyntö tai velvoite, valtiollinen tutkinta tai käyttöehtojemme rikkeisiin liittyvät tutkinnat tai jos pystymme siten estämään vahinkoja. Saatamme myös säilyttää tietoja käyttöehtojemme vastaisina poistetusta käyttäjätileistä vähintään vuoden ajan estääksemme toistuvan väärinkäytön ja muun ehtojemme vastaisen toiminnan.
Koostetut tai anonyymit tiedot. Voimme myös paljastaa koottuja tai muulla tavalla ei henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja kolmansille osapuolille ja kumppaneille, jotka voivat muiden tarkoitusten lisäksi käyttää niitä analytiikkaan, trendeihin ja analyysiin parantaakseen ja toimittaakseen tuotteitamme ja palveluitamme sekä Facebook-yhtiöiden tarjoamia tuotteita ja palveluita.

IV. Mikä on laillinen perusteemme tietojen käsittelylle?
Keräämme, käytämme ja jaamme hallussamme olevia tietoja yllä kuvatuilla tavoilla:
 • tarpeen vaatiessa, täyttääksemme käyttöehtomme,
 • tarpeen vaatiessa, noudattaaksemme lainmukaisia velvoitteitamme, ja
 • tarpeen vaatiessa, meidän (tai muiden) oikeutettujen etujen takaamiseksi, mukaan lukien pyrkimyksemme tarjota innovatiivinen, henkilökohtaiseksi muokattu, turvallinen ja tuottoisa palvelu käyttäjillemme ja kumppaneillemme, paitsi silloin, kun sinun henkilökohtaisten tietojen suojaamista vaativa etusi tai perusoikeutesi ja vapautesi ohittavat ja syrjäyttävät nämä tarkoitukset.

V. Miten voit käyttää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiasi?
Yleisen tietosuoja-asetuksen alaisuudessa sinulla on oikeus nähdä, oikaista, siirtää ja poistaa tietojasi sekä oikeus rajoittaa ja vastustaa tiettyjä tietojesi käsittelytapoja. Tähän sisältyy:
 • mikäli olet hyväksynyt suoramarkkinoinnin, oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tähän tarkoitukseen, jota voit käyttää painamalla tällaisissa markkinointiviesteissä olevaa ”lopeta tilaus” -linkkiä, ja
 • oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä kun pyrimme takaamaan oikeutetut edut itsellemme tai kolmannelle osapuolelle. Voit käyttää tätä oikeutta milloin tahansa pyytämällä meitä poistamaan tilisi.

VI. Tiedon säilyttäminen, käyttäjätilin poistaminen käytöstä ja poistaminen
Säilytämme tietoja niin kauan, kunnes niitä ei enää tarvita palveluidemme tarjoamiseen tai kunnes käyttäjätilisi on poistettu – kumpi tilanne ensimmäisenä ilmeneekin. Tämä on tapauskohtainen päätös, joka riippuu muun muassa tiedon luonteesta, sen keräämis- ja käsittelysyistä sekä tapaukselle oleellisista laillisista tai toiminnallisista säilytystarpeista.
Voit poistaa tilisi milloin tahansa. Kun poistat tilisi, poistamme julkaisemasi asiat. Jos et halua poistaa tiliäsi, mutta haluat tilapäisesti keskeyttää Workplace Standardin käytön, voimme tarjota sinulle keskeyttämisen sijaan vaihtoehtona tilisi käytöstä poistamista. Lisätietoja tilisi poistamisesta saat klikkaamalla tästä ja lisätietoja tilisi käytöstä poistamisesta saat klikkaamalla tästä. Varmuuskopiojärjestelmissä olevien tietojen poistaminen voi kestää jopa 90 päivää. Tietosi eivät ole saatavilla Workplacessa tänä aikana.

VII. Miten pääsemme hallussamme oleviin sinua koskeviin tietoihin ja miten muokkaamme niitä?
Löydät työkalut tietojesi hallinnointiin, käyttämiseen ja siirtämiseen Workplacen yleisistä tilin asetuksistasi.
Käytät, korjaat tai poistat palveluihin lataamiasi tietoja käyttämällä tarjoamiamme palveluiden sisäisiä työkaluja (esimerkiksi muokkaamalla profiilitietojasi toimintalokin kautta tai lataamalla ja siirtämällä tietojasi lataa tietosi -työkalulla, johon pääset tilin asetuksistasi). Palveluissa oleviin tietoihisi tekemäsi muutokset ovat heti voimassa yhteisössäsi, mutta Facebook säilyttää muuttumattomia tietoja varmuuskopioissa kaupallisesti kohtuullisen ajan.

VIII. Suojaus ja tietoturva
Käytämme keräämiämme tietoja käyttäjätilien ja käyttäjien toimien vahvistamiseen sekä turvallisen käyttäjäkokemuksen luomiseen palveluissamme ja niiden ulkopuolella, esimerkiksi tutkimalla epäilyttävältä vaikuttavaa tai ehtojamme tai käytäntöjämme rikkovaa toimintaa. Pyrimme kaikin tavoin suojaamaan käyttäjätilisi hyödyntämällä insinööritiimejä, automatisoituja järjestelmiä ja edistyneitä tekniikoita, kuten salakirjoitusta ja koneoppimista. Voimme esimerkiksi ottaa käyttöön automaattisia tekniikoita, joilla tunnistetaan loukkaava käytös ja sisältö, kuten lapsiporno, joka voi vahingoittaa palveluitamme, sinua, muita käyttäjiä tai muita. Jotkin palveluiden osa-alueet voivat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen ylläpitämään sisältöön, jota emme ei hallitse. Emme ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä ja suosittelemme, että tutustut jokaisen vierailemasi sivuston tietosuojakäytäntöön.

IX. Maailmanlaajuisten palveluidemme toiminta
Hyväksyt sen, että toimittaessamme palvelut sinulle ja käyttäessämme palveluntarjoajia, joihin tässä tietosuojakäytännössä on viitattu, voimme tallentaa tai käyttää tietoja eri sijainneissa ympäri maailmaa. Euroopan talousalueelta (“ETA”) kerätyt tiedot voidaan esimerkiksi siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, jos tässä käytännössä kuvatut tarkoitukset sitä edellyttävät. Käytämme Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita ja nojaudumme tarpeen mukaan Euroopan komission tiettyjä maita koskeviin riittävyyspäätöksiin tiedonsiirroissa Euroopan talousalueelta Yhdysvaltoihin ja muihin maihin.

X. Miten ilmoitamme sinulle tämän käytännön muutoksista?
Facebook voi ajoittain päivittää tätä tietosuojakäytäntöä. Kun päivitämme tietosuojakäytännön, ilmoitamme siitä sinulle hyvissä ajoin, korjaamme yllä olevan ”voimaantulopäivän” ja julkaisemme uuden tietosuojakäytännön.

XI. Yhteyden ottaminen Facebookiin kysymysten esittämistä varten
Jos sinulla on tätä tietosuojakäytäntöä koskevia kysymyksiä tai haluat yleisesti lisätietoja Workplacesta, ota meihin yhteyttä verkossa tai postitse osoitteessa:
Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA (jos asut EU:n ulkopuolella)
TAI
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Irlanti (jos asut EU:ssa).
Voit myös ottaa yhteyttä Facebook Ireland Ltd:n tietosuojavaltuutettuun.
Facebook Ireland Ltd:n toimintaa sääntelee Irlannissa Irlannin tietoturvallisuuspäällikkö.

Päivitetty viimeksi: 2.9.2019

Kalifornian asukkaita koskeva yksityisyysilmoitus (viimeisin versio: 1. heinäkuuta 2020)

Kalifornian yksityisyysilmoitus (”Ilmoitus”) on Kalifornian asukkaille ja se täydentää yllä olevaa Workplace Standardin tietosuojakäytäntöä. Se selittää miten keräämme, käytämme ja jaamme henkilötietojasi, ja miten voit käyttää oikeuksiasi Kalifornian kuluttajien yksityisyyttä koskevan lain (”CCPA”) mukaisesti.
Tässä ilmoituksessa käytetty termi ”henkilötiedot” tarkoittaa tietoja, jotka ovat tunnistettavia tai kuvaavia sinuun liittyviä tietoja, tai jotka voidaan kohtuudella ajatellen liittää tai yhdistää sinuun suoraan tai epäsuorasti. Henkilötietoja eivät ole tiedot, jotka ovat koostetussa muodossa tai tiedot, joita ei voida kohtuudella ajatellen yhdistää sinuun.

Miten keräämme, käytämme ja jaamme henkilötietoja
Jotta voimme tarjota sinulle Workplace Standard -alustan (johon sisältyvät Workplace-verkkosivustot, -sovellukset ja siihen liittyvät verkkopalvelut, joita kutsumme nimellä ”Palvelut”), meidän täytyy käsitellä sinua koskevia tietoja, myös henkilötietoja. Yllä kuvaamamme Workplace Standardin tietosuojakäytäntömme rajoitteiden mukaisesti voimme jakaa henkilötietojasi liiketoimintatarkoituksia varten tiukoilla rajoituksilla, jotka koskevat sitä, miten kumppanimme saavat käyttää ja paljastaa antamiamme tietoja. Tämä tapahtuu sinun ohjaamanasi tai muutoin CCPA:n mukaisesti. Emme myy emmekä tule koskaan myymään mitään henkilötietojasi kenellekään.
Tarkistamalla Workplace Standardin tietosuojakäytäntömme näet parhaiten, minkä tyyppisiä tietoja keräämme ja miten käytämme niitä. Tässä tiivistelmä CCPA:han liittyvistä henkilötietoluokista, joita olemme saattaneet kerätä sinusta kuluneen 12 kuukauden aikana riippuen siitä, miten käytät palveluja ja miten me käytämme näitä tietoja sekä kenelle olemme saattaneet niitä jakaa

Mahdollisesti keräämiimme henkilötietoluokkiin voi kuulua:Henkilötietojen mahdollisia käyttötapoja voivat olla:Osapuolia, joiden kanssa henkilötietoluokkia saatetaan jakaa, voivat olla:
 • tunnisteet,
 • tiedot toiminnasta Internetissä tai muissa sähköisissä verkoissa,
 • sijaintiin liittyvät tiedot, mukaan lukien laitteen tarkka sijainti, jos valitset antaa meillä luvan kerätä kyseisen tiedon,
 • ääni- tai kuvatiedot, kuten kuvat, jos sinä tai muut päätätte sellaisia antaa, ja
 • ammattiin tai työhön liittyvät tiedot, jos päätät sellaisia antaa, ja
 • tiedot, jotka ovat johdettu muista henkilötiedoistasi, joita voivat olla asetukset, mielenkiinnonkohteet ja muut tiedot, joita käytetään kokemuksesi muokkaamiseen henkilökohtaiseksi.
 • palvelujen toimittaminen, parantaminen ja muokkaaminen henkilökohtaisemmiksi,
 • markkinointiviestinnän lähettäminen sinulle,
 • turvallisuuden, tietoturvan ja eheyden varmistaminen, ja
 • yhteydenpito kanssasi.
 • yhteisö, jolle päätät jakaa ja viestiä palveluiden kautta,
 • yritys, joka ottaa Workplace-yhteisönsä hallintaansa, kuten Workplace Standardin käyttöehdoissa on kuvattu,
 • ihmiset ja tilit, joiden kanssa jaat tai uudelleen jaat sinuun liittyvää sisältöä,
 • kumppanit, mukaan lukien kumppanit, jotka käyttävät analytiikkapalvelujamme, mainostajat, analyysikumppanit, kumppanit, jotka tarjoavat tavaroita ja palveluja palveluissamme, myyjät ja palveluiden tarjoajat,
 • kolmannen osapuolen sovellukset, sivustot tai muut palvelut, joihin voit ottaa yhteyttä palveluiden kautta,
 • uudet omistajat, mikäli palveluidemme, niiden osan tai niiden resurssien omistajuus tai hallinta vaihtuu,
 • lainvalvojat, viranomaiset tai muut kolmannet osapuolet laillisten pyyntöjen yhteydessä ja

Palaa Workplace Standardin tietosuojakäytäntöömme, jotta voit lukea lisää siitä, miten käsittelemme tietoja, kuten mitä muita henkilötietotyyppejä keräämme.

Henkilötietojen lähteet
Saamme henkilötietoja sinun ja muiden antamista tiedoista, laitteistasi ja kumppaneiltamme. Lähdeluokkiin, joista olemme keränneet tai vastaanottaneet henkilötietoja, kuuluvat:
 • Sinä: Keräämme sisältöjäsi koskevia tietoja ja muita palveluiden käytön aikana antamiasi tietoja, kuten tietoja tiliisi kirjautumisesta, sisällön luomisesta tai jakamisesta sekä yhteyksistäsi muihin tai viestien lähettämisestä muille. Tällaisia tietoja voivat olla sisältösi sisältämät tai sisältöäsi koskevat tiedot, kuten tiedoston luomispäivämäärä. Keräämme tietoja myös tavoistasi käyttää palveluitamme, kuten siitä, millaisia sisältöjä katselet tai käytät tai miten usein tai kauan tiettyjä toimintoja käytät. Keräämme myös tietoja ihmisistä ja ryhmistä, joihin olet yhteydessä, sekä tavoistasi olla heihin tai niihin yhteydessä. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi se, keihin olet eniten yhteydessä, tai se, mihin ryhmiin jaat useimmin.
 • Muut ihmiset: Vastaanotamme myös viestintä- ja muita tietoja, joita muut ihmiset antavat käyttäessään palveluita. Näihin voi kuulua sinua koskevia tietoja esimerkiksi silloin, kun muut jakavat sinusta kuvan tai kommentoivat sitä, lähettävät sinulle viestin tai lataavat, synkronoivat tai tuovat yhteystietosi.
 • Laitteesi: Saatamme kerätä tietoja tietokoneista, puhelimista ja muista laitteista, joihin asennat tai joiden avulla käytät palveluitamme. Saatamme yhdistellä tai linkittää eri laitteistasi keräämiämme tietoja parantaaksemme kykyämme tarjota palvelut yhdenmukaisina eri laitteillesi.
 • Facebook-yhtiöt: Voimme saada muilta Facebook-yhtiöiltä (joihin kuuluvat WhatsApp ja Oculus) tietoja liiketoimintatarkoituksiin, ja niiden avulla voimme tarjota käyttöösi innovatiivisen, käyttäjälle olennaisen, johdonmukaisen ja turvallisen kokemuksen kaikissa käyttämissäsi Facebook-yhtiöiden tuotteissa. Käsittelemme tämän vuoksi myös sinua koskevia tietoja eri Facebook-yhtiöissä, sovellettavan lain sallimissa rajoissa sekä yhtiöiden ehtojen ja käytäntöjen mukaisesti.
 • Kumppanit: Voimme myös saada tietoja sinusta ja toimistasi Workplacessa sekä sen ulkopuolella kumppaneiltamme, esimerkiksi kun saamme kumppaniltamme tietoja tarjotessamme sinulle palveluita yhteistyössä.

Miten voit käyttää CCPA:n mukaisia oikeuksiasi?
CCPA-lain mukaisesti sinulla on seuraavat oikeudet:
 • Oikeus tietää: Sinulla on oikeus pyytää, että paljastamme sinulle henkilötiedot, joita keräämme, käytämme tai paljastamme, sekä tietokäytäntöjämme koskevat tiedot.
 • Oikeus pyytää tietojen poistamista: Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme henkilötiedot, jotka olemme keränneet sinulta.
 • Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun: Emme syrji sinua näiden oikeuksien käyttämisestä johtuen.
Käyttääksesi “oikeuttasi tietää” tai oikeuttasi “pyytää tietojen poistamista”, paina tästä.
Huomioithan, että tietojesi ja palveluidemme eheyden suojaamiseksi joudumme ehkä varmistamaan henkilöllisyytesi, ennen kuin käsittelemme pyyntösi. Joissakin tapauksissa saatamme tarvita lisätietoja, kuten henkilöllisyystodistuksen, varmistaaksemme henkilöllisyytesi.
CCPA:n alaisuudessa voit käyttää näitä oikeuksia itse tai voit nimittää valtuutetun edustajan esittämään nämä pyynnöt puolestasi. Useimmissa tapauksissa helpotamme pyyntöäsi automaattisten työkalujen avulla, jotka ovat saatavilla salasanalla suojatun tilisi kautta.

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä tästä ilmoituksesta tai oikeuksiesi käyttämisestä CCPA:n alaisuudessa, ota meihin yhteyttä.