Workplacen käyttöehdot


VAKUUTAT JA TAKAAT, ETTÄ HYVÄKSYT NÄMÄ WORKPLACE-VERKKOKÄYTTÄEHDOT YHTIÖN, YRITYKSEN TAI MUUN OIKEUSHENKILÖN PUOLESTA JA ETTÄ SINULLA ON TÄYSI TOIMIVALTA SITOA TÄLLAINEN ENTITETTI TÄHÄN SOPIMUKSEEN. MYÖHEMMÄT VIITTAUKSET, KUTEN ”SINÄ”, ”SINUN” TAI ”ASIAKAS”, TARKOITTAVAT TÄLLAISTA ENTITEETTIÄ.
Jos osoite, jonka annat Workplace-tilisi asetuksissa tai muutoin annat meille kirjallisesti, on Yhdysvalloissa tai Kanadassa, tämä sopimus on sinun ja Meta Platforms, Inc:n välinen sopimus. Muussa tapauksessa tämä sopimus on sinun ja Meta Platforms Ireland Ltd:n välinen sopimus. Viittauksilla ilmaisuihin ”Meta”, ”me”, “meitä” tai ”meidän” tarkoitetaan tapauksesta riippuen joko Meta Platforms Inc.:iä tai Meta Platforms Ireland Ltd:iä.
Workplacen käyttöösi sovelletaan seuraavia käyttöehtoja.
Tietyt käytetyt termit määritellään Osiossa 13 (Määritelmät), ja muut määritellään kontekstuaalisesti tässä sopimuksessa.
 1. Workplacen käyttäminen
  1. Käyttöoikeutesi Sinulla on voimassaoloaikana ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, ei-edelleenlisensoitava oikeus käyttää Workplacea tämän sopimuksen mukaisesti. Workplacen käyttäminen on rajoitettu vain käyttäjille (mukaan lukien kumppaniesi mahdolliset käyttäjät), joille otat tilejä käyttöön. Olet vastuussa kaikista käyttäjistä, heidän Workplacen käytöstään ja siitä, että he noudattavat tätä sopimusta. Selkeyden vuoksi mainittakoon, että Workplace tarjotaan palveluna sinulle, ei jokaiselle käyttäjälle yksilökohtaisesti. Hyväksyt, että Workplacen ominaisuudet ja toiminnot voivat vaihdella ja että ne voivat muuttua ajan myötä.
  2. Käyttäjätilit Rekisteröintitietojesi ja ylläpitäjän tilitietojesi tulee olla tarkkoja ja täydellisiä ja ne tulee pitää ajan tasalla. Käyttäjätilit on tarkoitettu yksittäisille käyttäjille, eikä niitä voi jakaa tai siirtää. Sinun täytyy pitää kaikki kirjautumistiedot luottamuksellisina ja suostut ilmoittamaan Metalle välittömästi, mikäli havaitset käyttäjätiliesi tai kirjautumistietojesi luvatonta käyttöä.
  3. Rajoitukset Et saa (etkä saa sallia kenenkään toisen) (a) käyttää Workplacea kolmannen osapuolen puolesta tai vuokrata, liisata tai alilisensoida Workplacea kolmannelle osapuolelle tai antaa tälle pääsyä sinne, paitsi näissä käyttöehdoissa sallituille käyttäjille; (b) selvittää lähdekoodia, purkaa koodia tai muulla tavoin pyrkiä hankkimaan Workplacen lähdekoodia, paitsi sovellettavan lainsäädännön nimenomaisesti sallimassa laajuudessa (ja tällöin ainoastaan ilmoittamalla siitä etukäteen Metalle); (c) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Workplacesta; (d) poistaa, muokata tai peittää valmistajan ilmoitusta tai muita Workplacen sisältämiä ilmoituksia; tai (e) julkisesti jakaa Workplacen tehokkuutta koskevia teknisiä tietoja.
  4. Sisällön moderointi Voimme poistaa tai estää sisällön, joka rikkoo tätä sopimusta, tai rajoittaa sitä. Lisäksi, jos käyttäjät rikkovat tätä sopimusta, saatamme joissain tapauksissa rajoittaa käyttäjän tiliä tai poistaa sen käytöstä. Jos haluat lisätietoja siitä, miten Meta moderoi sisältöä Workplacessa, tarkastele hyväksyttävän käytön käytäntöä.
  5. Aloittaminen Aloittaessasi Workplace-instanssisi käytön nimität yhden tai useamman käyttäjän Workplace-yhteisösi järjestelmäylläpitäjäksi tai -pitäjiksi. Tämä käyttäjä vastaa Workplace-instanssisi hallinnoinnista. Sinun on varmistettava, että Workplace-instanssillasi on aina vähintään yksi aktiivinen järjestelmäylläpitäjä.
  6. Workplace API Voimassaoloaikana Meta voi antaa käyttöösi yhden tai useamman Workplace API:n, jotta voit kehittää ja käyttää palveluita ja sovelluksia, jotka täydentävät Workplacen käyttöäsi. Workplace API:en käyttöön sovelletaan Workplace-alustan voimassa olevia käyttöehtoja riippumatta siitä, käytätkö sinä niitä, käyttääkö organisaatiossasi joku niitä sinun kauttasi vai onko käyttäjänä sinun puolestasi toimiva kolmas osapuoli. Käyttöehdot ovat tällä hetkellä saatavilla osoitteessaworkplace.com/legal/WorkplacePlatformPolicy, ja Meta tarkistaa niitä aika ajoin (”Workplace-alustan käyttöehdot”).
  7. Tuki Tarjoamme sinulle tukea Workplacen käyttöön. Sitä on saatavissa Workplacen hallintapaneelissa olevan suora tuki -välilehden kautta (”suoran tuen kanava”). Voit esittää tuelle Workplaceen liittyviä kysymyksiä ja ilmoittaa sitä koskevista ongelmista lähettämällä tukipyynnön suoran tuen kanavan kautta (”tukipyyntö”) Vastaamme kaikkiin tukipyyntöihin ensimmäisen kerran 24 tunnin kuluessa. Jos olet lähettänyt tukipyynnön onnistuneesti suoran tuen kanavan kautta, saat siitä sähköpostivahvistuksen. Kyseinen aika lasketaan ajankohdasta, jolloin olet saanut kyseisen vahvistuksen.
 2. Tietosi ja velvollisuutesi
  1. Tietosi Tämän sopimuksen nojalla:
   1. kaikki tietojesi omistusoikeudet (mukaan lukien immateriaaliomaisuuden oikeudet) pysyvät sinulla;
   2. takaat voimassaoloaikana Metalle ei-yksinoikeudellisen, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, täysin maksetun oikeuden käyttää tietojasi yksinomaan tarjotakseen sinulle Workplacen (ja siihen liittyvän tuen) tämän sopimuksen mukaisesti; sekä
   3. hyväksyt, että Meta on henkilötietojen käsittelijä ja että sinä olet tietojesi rekisterinpitäjä, ja että solmimalla tämän sopimuksen ohjeistat Metaa käsittelemään tietojasi puolestasi ainoastaan tässä sopimuksessa (ja tämän sopimuksen mukaisesti) määritetyssä tarkoituksessa (tietojenkäsittelylisäys mukaan lukien).
  2. Velvollisuutesi Hyväksyt (a) että olet yksinomaan vastuussa tietojesi tarkkuudesta ja sisällöstä, (b) että hankit käyttäjiltäsi ja kaikilta sovellettavilta kolmansilta osapuolilta kaikki lain vaatimat oikeudet ja suostumukset tietojesi keräämiseen ja käyttämiseen, tässä sopimuksessa kaavaillulla tavalla ja (c) että Workplacen käyttösi, mukaan lukien tietosi ja niiden käyttäminen jäljempänä, ei riko mitään lakeja tai kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien immateriaaliomaisuuden tai yksityisyydensuojan oikeudet tai julkaisuoikeudet. Jos tietojasi lähetetään tai käytetään tavalla, joka rikkoo tätä osiota 2, suostut poistamaan nämä tiedot Workplacesta heti. Olet yksinomaan vastuussa, jos päätät jakaa tietojasi käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Meta ei ole vastuussa siitä, että tahot, joille sinä tai käyttäjäsi luovutatte tietojasi, käyttävät, muuntavat, jakavat tai poistavat tietojasi.
  3. Kielletyt tiedot Hyväksyt, ettet lähetä Workplaceen mitään sellaista tietoa tai dataa, joka rikkoo tämän sopimuksen käyttöehtoja tai jota koskevat sovellettavien lakien ja/tai säädösten mukaiset turvaamis- ja/tai jakelurajoitteet (”kielletyt tiedot”). Terveystietoja koskien hyväksyt, että Meta ei ole liiketoimintakumppani tai alihankkija (sairasvakuutusten siirrettävyyttä ja vastuuvelvollisuutta koskevan lain (”HIPAA”) määritelmien mukaisesti) ja että Workplace ei noudata HIPAA-lakia. Metalla ei ole tämän sopimuksen nojalla vastuussa kielletyistä tiedoista, vaikka näissä käyttöehdoissa olisikin tämän asian suhteen ristiriitaisuuksia.
  4. Vastuusta vapauttaminen Puolustat Metaa (sekä sen kumppaneita ja niiden johtajia, esimiehiä, työntekijöitä ja edustajia) kaikissa (kolmansien osapuolten ja/tai käyttäjien) korvausvaatimuksissa, haasteissa, korvausvelvollisuuksissa, vastuuvelvollisuuksissa ja vahingon- ja kulukorvausvaatimuksissa (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot), jotka aiheutuvat tekemästäsi tämän osion 2 sisällön rikkeestä tai väitetystä rikkeestä tai liittyvät siihen tai liittyvät muutoin tietoihisi, käytäntöihisi tai Workplacen käyttöön tätä sopimusta rikkovalla tavalla. Meta voi osallistua tällaiselta haasteelta puolustautumiseen ja sen ratkaisemiseen omalla kustannuksellaan ja omien asianajajiensa kanssa. Et ratkaise mitään haastetta ilman Metalta etukäteen saatua kirjallista suostumusta, mikäli ratkaisu vaatii Metalta minkäänlaista toimenpiteisiin ryhtymistä, toimenpiteistä pidättäytymistä tai vastuu- tai korvausvelvollisuuden myöntämistä.
  5. Varmuuskopiot ja tietojen poistaminen Meta ei tarjoa arkistointipalveluita ja tietojesi varmuuskopiointi on yksinomaan sinun vastuullasi. Voit poistaa käyttäjän sisällöstä muodostuvat tietosi milloin tahansa sopimuskauden aikana Workplacen järjestelmän ylläpitäjän toimintojen kautta.
  6. Kootut tiedot Tämän sopimuksen mukaisesti voimme myös luoda koostettuja tilastollisia ja analyyttisiä tietoja Workplacen käytöstäsi (”Koostetut tiedot”), mutta tällaiset koostetut tiedot eivät sisällä tietojasi eivätkä ne sisällä henkilötietoja.
 3. Tietosuoja
  1. Tietojesi turvallisuus Käytämme sopivia turvakeinoja sekä teknisiä ja organisaatiotasolla toimivia keinoja, jotka on suunniteltu suojaamaan hallussamme olevat tietosi luvattomalta pääsyltä, muuntamiselta, paljastumiselta tai tuhoamiselta. Tätä suojausta kuvaillaan tarkemmin tietoturvalisäyksessämme.
  2. Lainmukaiset paljastukset ja kolmansien osapuolten pyynnöt On yleisesti sinun vastuulla vastata kolmansien osapuolien pyyntöihin, jotka koskevat tietojasi, esimerkiksi lainsäätäjien, käyttäjien, viranomaisten pyynnöt (”kolmannen osapuolen pyynnöt”), mutta ymmärrät, että Meta saattaa vastauksena kolmansien osapuolien pyyntöihin paljastaa tietojasi täyttääkseen lailliset velvoitteensa. Pyrimme kohtuullisesti, lain ja kolmannen osapuolen pyynnön ehtojen sallimissa rajoissa, (a) ilmoittamaan sinulle vastaanottamastamme kolmannen osapuolen pyynnöstä ja pyytämään tätä kolmatta osapuolta ottamaan sinuun yhteyttä ja (b) noudattamaan esittämiäsi kohtuullisia pyyntöjä koskien yritystäsi vastustaa kolmannen osapuolen pyyntöä omalla kustannuksellasi. Pyrit hankkimaan kolmannen osapuolen pyyntöön vastaamiseen vaadittavat tiedot ensin itse ja otat meihin yhteyttä vain jos et kohtuuden rajoissa saa hankittua näitä tietoja.
 4. Maksaminen
  1. Maksut Suostut maksamaan Metalle Workplacen vakiohintojen (tällä hetkellä saatavilla osoitteessa https://www.workplace.com/pricing) mukaisen maksun Workplacen käytöstä. Lisäksi sovelletaan osiossa 4.f (Ilmainen kokeilu) kuvailtua ilmaista kokeilujaksoa, jollei muuta ole sovittu kirjallisessa dokumentissa. Kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut maksetaan Yhdysvaltain dollareina (USD), jollei tuotteessa ole muuta määritetty tai muuta ole sovittu allekirjoitetussa kirjallisessa dokumentissa. Kaikki maksut maksetaan osion 4.b mukaista maksutapavalintaasi noudattaen. Myöhästyneitä maksuja koskee palvelumaksu, joka on kooltaan joko 1,5 % kuukaudessa erääntyvästä summasta tai suurin lain sallima summa. Käytettävä summa on näistä kahdesta pienempi.
  2. Maksutapa Tämän sopimuksen alaisuudessa hyväksyt, että maksat maksut yhdellä kahdesta seuraavasta maksuluokasta: (i) maksukorttiasiakas (riippumatta siitä, maksetaanko suoraan tai kolmannen osapuolen maksualustan kautta) tai (ii) laskutettu asiakas. Meta päättää luokan oman harkintansa perusteella. Maksukorttiasiakkaat voivat (Metan harkintaan perustuen) siirtyä laskutettaviksi asiakkaiksi (ja päinvastoin) esimerkiksi käyttäjien määrän ja luottokelpoisuuden perusteella, mutta Metalla on oikeus luokitella sinut uudestaan maksukorttiasiakkaaksi tai laskutettavaksi asiakkaaksi milloin tahansa.
   1. Maksukorttiasiakkaat Maksukorttiasiakkaiden Workplacen käytöstä koituvat maksut veloitetaan heidän määrittämältään maksukortilta.
   2. Laskutettavat asiakkaat Meta myöntää laskutettaville asiakkaille luottojärjestelyn, ja he saavat laskun kuukausittain, jollei muuta ole sovittu allekirjoitetussa kirjallisessa dokumentissa. Jos sinut luokitellaan laskutettavaksi asiakkaaksi, maksat kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut täysimääräisinä ja selvitetyillä varoilla ohjeidemme mukaisesti, 30 päivän kuluessa laskun päivämäärästä.
   3. Hyväksyt, että hankimme yritysluottotietosi luottotietopalvelulta kun hyväksyt tämän sopimuksen tai koska tahansa sen jälkeen.
  3. Verot Kaikki maksut on ilmoitettu ilman sovellettavia tavaroiden ja palveluiden veroja, arvonlisäveroja, myynti- ja käyttöveroja, lisäveroja ja vastaavia veroja tai maksuja sovellettavien lakien mukaisesti, lukuun ottamatta Metan tuloihin perustuvia veroja. Maksat kaikki tämän sopimuksen mukaiset maksut täysimääräisinä ilman kuittauksia, vastakanteita, vähennyksiä tai pidätyksiä. Mikäli jotakin tämän sopimuksen mukaista maksuasi koskee vähennys tai pidätys, hankit Metalta etukäteen kirjallisen hyväksynnän ja olet vastuussa asianmukaisen maksun suorittamisesta asiaankuuluville veroviranomaisille ja olet taloudellisesti vastuussa kaikista koroista, rangaistusmaksuista, sakoista tai vastaavista korvausvelvollisuuksista, jotka aiheutuvat siitä, ettet ole maksanut näitä veroja ajoissa asianmukaisille valtiollisille tahoille tai viranomaisille. Tiedostat ja hyväksyt, että käytät Workplacea osoitteesta, jonka olet antanut Workspace-tiliasetuksissasi tai muuten antanut meille kirjallisena, ja että veloitamme sinulta sovellettavan veron, joka perustuu kyseisen osoitteen sijaintiin. Jos tästä sopimuksesta aiheutuu verotarkastus tai verokiista asianomaisten veroviranomaisten kanssa tai jos lakien tai asetusten muutokset vaikuttavat osapuolten verovelvoitteisiin, osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja tekevänsä kohtuullisia toimia saadakseen asian päätökseen mahdollisimman vähäisin haitallisin veroseuraamuksin. Jos esimerkiksi asianmukainen veroviranomainen tai muu verotuksesta vastaava taho toteaa, että Metan olisi pitänyt veloittaa verot sinulta, ja olet maksanut kyseiset verot suoraan veroviranomaiselle tai verotuksesta vastaavalle taholle, suostut antamaan meille todisteet siitä, että kyseiset verot on maksettu (kyseisen veroviranomaisen tai vastaavan tahon hyväksymällä tavalla) 30 päivän kuluessa Metan kirjallisesta pyynnöstä. Suostut vapauttamaan meidät vastuusta koskien kaikkia vajavaisesti maksettuja tai maksamattomia veroja, joita ei ole erityisesti suljettu pois tässä sopimuksessa, mukaan lukien kaikkia rangaistusmaksuja ja korkoja.
  4. Käytön keskeyttäminen Jos et suorita mitään maksuja eräpäivään mennessä, meillä on oikeus keskeyttää kaikki Workplacen palvelut (mukaan lukien maksullisten palveluiden käyttö) tai osan niistä siihen asti, kunnes maksut on suoritettu täysimääräisinä. Kyseisellä oikeudella ei vaikutusta muihin tämän sopimuksen meille sumiin oikeuksiin.
  5. Ilmainen käyttöoikeus Hyväntekeväisyys Workplacessa -palveluun. Mikäli haet ilmaista käyttöoikeutta Hyväntekeväisyys Workplacessa -ohjelman mukaisesti ja Meta määrittää, että olet oikeutettu siihen Metan käytäntöjen mukaisesti (kuten viitattu tällä hetkellä osoitteessa https://work.workplace.com/help/work/142977843114744), tarjoamme Workplacen sinulle ilmaiseksi kyseisestä hetkestä lähtien kyseisiä käytäntöjä noudattaen osion 4.a sisällöstä riippumatta. Jos et käytäntöjämme koskevasta muutoksesta johtuen ole enää oikeutettu ilmaiseen käyttöoikeuteen, Meta antaa siitä ennakkoilmoituksen kolme (3) kuukautta etukäteen. Sen jälkeen sovelletaan osiota 4.a.
  6. Ilmainen kokeilujakso Meta voi antaa sinun kokeilla Workplacea ilmaiseksi tietyn aikaa oman harkintansa mukaan. Meta määrittää kokeilun keston harkintansa mukaan, ja se kerrotaan sinulle Workplace-instanssisi hallintapaneelissa. Kun tällainen ilmainen kokeilu päättyy, sovelletaan osiota 4.a (maksut).
 5. Tietojen luottamuksellisuus
  1. Velvoitteet Kukin osapuoli hyväksyy, että kaikki liiketoiminnalliset, tekniset ja taloudelliset tiedot, jotka se saa haltuunsa (toimiessaan “vastaanottavana osapuolena”) tämän sopimuksen yhteydessä paljastavalta osapuolelta (“paljastava osapuoli”) ovat paljastavan osapuolen luottamuksellista omaisuutta (“luottamuksellinen tieto”), edellyttäen, että tiedot ilmaistaan paljastushetkellä joko luottamuksellisiksi tai yksinoikeudellisiksi tai että vastaanottavan osapuolen tulisi kohtuuden rajoissa tietää tietojen olevan luottamuksellisia tai toisen osapuolen omaisuutta paljastettujen tietojen luonteesta ja paljastamisen olosuhteista johtuen. Ellei tässä nimenomaisesti toisin valtuuteta, vastaanottava osapuoli (1) pitää kaikki luottamukselliset tiedot luottamuksellisina eikä paljasta niitä kolmansille osapuolille ja (2) ei käytä luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseen ja oikeuksiensa harjoittamiseen. Vastaanottava osapuoli voi paljastaa luottamuksellisia tietoja työntekijöilleen, edustajilleen, alihankkijoilleen ja muille edustajilleen, joilla on perusteltu tarve saada tiedot (mukaan lukien Metan tapauksessa sen osiossa 12.j mainitut kumppanit ja alihankkijat), edellyttäen, että heidät on sidottu salassapitovelvollisuuksiin, jotka suojaavat paljastavan osapuolen luottamuksellisia tietoja vähintään yhtä hyvin kuin tässä osiossa 5 annettu suoja ja että vastaanottava osapuoli pysyy vastuussa siitä, että kyseinen henkilö noudattaa tämän osion 5 ehtoja.
  2. Poikkeukset Vastaanottavan osapuolen salassapitovelvollisuudet eivät koske tietoja, joiden vastaanottava osapuoli voi osoittaa: (a) olleen oikeutetusti sen hallussa tai sen tiedossa ennen luottamuksellisen tiedon vastaanottamista, (b) olevan julkista tietoa tai tulleen julkiseksi tiedoksi vastaanottavan osapuolen toimista riippumatta, (c) olevan tietoa, jonka vastaanottava osapuoli on oikeutetusti hankkinut kolmannelta osapuolelta rikkomatta mitään salassapitovelvollisuutta tai (d) olevan tietoa, jonka vastaanottavan osapuolen työntekijät ovat luoneet itsenäisesti ilman pääsyä tällaisiin tietoihin. Vastaanottava osapuoli voi paljastaa tietoja lain tai oikeuden määräyksen vaatimissa rajoissa, edellyttäen, että (mikäli lait eivät sitä kiellä) vastaanottava osapuoli ilmoittaa asiasta etukäteen paljastavalle osapuolelle ja toimii yhteistyössä kaikissa pyrkimyksissä hakea luottamuksellista käsittelyä.
  3. Kielto- ja kohtuullistamissäännökset Vastaanottava osapuoli hyväksyy, että luottamuksellisten tietojen käyttö tai paljastaminen tämän osion 5 sisältöä rikkovalla tavalla voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa, jonka korvaamiseen pelkät vahingonkorvaukset eivät riitä ja, täten, että kun vastaanottava osapuoli käyttää tai paljastaa luottamuksellisia tietoja tai uhkaa toimia niin, paljastavalla osapuolella on oikeus vaatia kohtuullistamissäännöksen mukaista korvausta muiden lain sallimien oikeussuojakeinojensa lisäksi.
 6. Immateriaalioikeudet
  1. Metan omistajuus Tämä on sopimus pääsystä Workplaceen ja sen käyttämisestä, eikä mitään omistusoikeuksia siirretä asiakkaalle. Meta ja sen lisenssinhaltijat säilyttävät kaikki omistusoikeudet (mukaan lukien immateriaalioikeudet) Workplaceen, koottuihin tietoihin, kaikkeen toimintaan liittyvään teknologiaan sekä kaikkiin edellä mainituista asioista tehtyihin johdannaisteoksiin, muokkauksiin tai parannuksiin, jotka Meta on luonut tai jotka on luotu sen puolesta, mukaan lukien palautteeseesi perustuen (määritelty alla). Sinulle myönnetään vain tässä sopimuksessa nimenomaisesti linjatut oikeudet.
  2. Palaute Jos lähetät kommentteja, kysymyksiä, ehdotuksia, käyttötapauksia tai muuta palautetta, joka liittyy Workplacen, sen API-rajapintojen tai muiden tuotteidemme tai palveluidemme käyttöösi (”palaute”), voimme vapaasti käyttää tai hyödyntää tällaista palautetta kaikkien tuotteidemme tai palveluidemme tai kumppaniemme tuotteiden tai palveluiden yhteydessä, ilman korvausvelvollisuutta sinulle.
 7. Vastuuvapauslauseke
  META SANOUTUU NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUISTA JA VAKUUKSISTA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA, OMISTUSOIKEUDESTA JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EMME TAKAA, ETTÄ WORKPLACE TOIMII VIRHEETTÄ TAI ILMAN KESKEYTYKSIÄ. SALLIMME KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KEHITTÄÄ JA ANTAA SAATAVILLE PALVELUITA JA SOVELLUKSIA, JOTKA TÄYDENTÄVÄT OSALTASI WORKPLACEN KÄYTTÖÄ, TAI VOIMME SALLIA MUIDEN PALVELUIDEN JA SOVELLUSTEN INTEGROINNIN WORKPLACEEN JOLLAIN MUULLA TAVALLA. META EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN PALVELUSTA TAI SOVELLUKSESTA, JOTA KÄYTÄT YHDESSÄ WORKPLACEN KANSSA. TÄLLAISTEN PALVELUIDEN JA SOVELLUSTEN KÄYTTÖÄSI KOSKEVAT ERILLISET EHDOT JA KÄYTÄNNÖT. TIEDOSTAT JA HYVÄKSYT, ETTÄ KÄYTÄT NÄITÄ PALVELUITA JA SOVELLUKSIA OMALLA RISKILLÄSI.
 8. Vastuun rajoitukset
  1. POISSULJETTUJA KANTEITA LUKUUN OTTAMATTA (MÄÄRITELTY ALLA):
   1. KUMPIKAAN OSAPUOLI EI OLE VASTUUSSA KÄYTÖN MENETYKSESTÄ, TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI EPÄTARKKUUDESTA, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, VIIVÄSTYKSESTÄ AIHEUTUVISTA KULUISTA TAI MISTÄÄN EPÄSUORISTA TAI AIHEUTETUISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT TULOT), RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ SOPIMUS, RIKKOMUS (HUOLIMATTOMUUS MUKAAN LUKIEN), ANKARA VASTUU TAI MUU, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN VAARASTA OLISI ILMOITETTU ETUKÄTEEN; JA
   2. KUMMANKAAN OSAPUOLEN KOKONAISVASTUU TOISTA KOHDEN EI YLITÄ SUMMAA, JONKA ASIAKAS ON TOSIASIASSA MAKSANUT METALLE EDELLISTEN KAHDENTOISTA (12) KUUKAUDEN AIKANA TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TAI JONKA HÄNEN OLISI TÄYTYNYT MAKSAA METALLE TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA KYSEISENÄ AIKANA. JOS MAKSUJA EI OLE MAKSETTU EIKÄ NIITÄ OLE MAKSETTAVANA TÄLLAISEN JAKSON AIKANA, KYSEINEN KOKONAISVASTUU ON KYMMENEN TUHATTA DOLLARIA (10 000 $).
  2. Tässä osiossa 8 ”poissuljetut kanteet” tarkoittavat (a) osion 2 (Tietosi ja velvollisuutesi) mukaista asiakkaan korvausvelvollisuutta ja (b) toisen osapuolen tekemää rikettä sen osiossa 5 (luottamuksellisuus) määritettyihin velvollisuuksiin, lukuun ottamatta sinun tietoihisi liittyviä vaatimuksia.
  3. Tämän osion 8 rajoitukset pysyvät voimassa, vaikka jonkin tässä sopimuksessa määritetyn rajoitetun oikeussuojakeinon katsottaisiin epäonnistuneen olennaisimmassa tehtävässään, ja osapuolet sopivat, ettei kumpikaan osapuoli rajoita tai vältä vastuutaan mistään, jota ei lain mukaan voi rajoittaa tai välttää. Hyväksyt, että Workplacen toimittamisemme perustuu olettamukseen siitä, että korvausvelvollisuutemme on rajoitettu tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla.
 9. Sopimuskauden kesto ja irtisanominen
  1. Sopimuskausi Tämä sopimus astuu voimaan sinä päivänä, jona ensimmäisen kerran käytät Workplace-instanssiasi ja jatkuu kunnes se irtisanotaan tässä kuvattujen mahdollisuuksien mukaisesti (”Sopimuskausi”).
  2. Irtisanominen käytännön syistä Sinulla on oikeus irtisanoa tämä sopimus milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman syytä. Metan on saatava ilmoitus irtisanomisesta 30 päivää etukäteen. Sen antaa ylläpitäjäsi, joka on päättänyt poistaa Workplace-instanssisi tuotteesta. Kyseinen oikeus ei rajoita mahdollisia tietojenkäsittelylisäyksen mukaisia irtisanomisoikeuksiasi. Meta voi myös irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman syytä ilmoitettuaan siitä sinulle 30 päivää etukäteen.
  3. Metan suorittama irtisanominen ja käytön keskeyttäminen Meta varaa oikeuden irtisanoa tämä sopimus ilmoitettuaan siitä sinulle kohtuullisessa ajassa tai keskeyttää pääsysi Workplaceen välittömästi, mikäli rikot tätä sopimusta tai katsomme sen tarpeelliseksi ehkäistäksemme Workplacen turvallisuudelle, vakaudelle tai eheydelle koituvia vahinkoja.
  4. Tietojesi poistaminen Meta poistaa tietosi heti, kun tämä sopimus on irtisanottu, mutta ymmärrät, että poistettua sisältöä voi jäädä varmuuskopioihin kohtuulliseksi ajaksi, kun tietojen poistamista suoritetaan. Osion 2.e linjauksen mukaisesti olet yksinomaan vastuussa tietojesi varmuuskopioinnista omiin tarkoituksiisi.
  5. Irtisanomisen voimaanastuminen Kun tämä sopimus on irtisanottu: (a) sinun ja käyttäjiesi täytyy lopettaa Workplacen käyttäminen välittömästi, (b) jos paljastava osapuoli sitä pyytää, vastaanottavan osapuolen on osion 9.d mukaisesti heti palautettava tai poistettava kaikki hallussaan olevat paljastavan osapuolen luottamukselliset tiedot, (c) suoritat Metalle heti kaikki maksamattomat maksut, jotka ovat kertyneet irtisanomista edeltävältä ajalta, (d) jos Meta irtisanoo tämän sopimuksen ilman syytä osion 9.b mukaisesti, Meta hyvittää sinulle suhteutetun osuuden ennakkoon maksetuista maksuista (mikäli sellaisia on) ja (e) seuraavat osiot pysyvät voimassa: 1.c (Rajoitukset), 2 (Tietosi ja velvollisuutesi) (lukuun ottamatta osiossa 2.a olevaa Metan käyttöoikeutta tietoihisi), 3.b (Lainmukaiset paljastukset ja kolmansien osapuolten pyynnöt) ja osiot 4 (Maksaminen) – 13 (Määritelmät). Tässä sopimuksessa määritettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, mikään kummankaan osapuolen käyttämä oikeussuojakeino, kuten irtisanominen, ei rajoita muita oikeussuojakeinoja, joita sillä voi olla tämän sopimuksen tai lain mukaisesti tai muutoin.
 10. Muut Meta-tilit
  1. Henkilökohtaiset käyttäjätilit Epäilysten välttämiseksi mainittakoon, että käyttäjätilit ovat eri tilejä kuin Facebookin henkilökohtaiset käyttäjätilit, joita käyttäjät voivat luoda kuluttajan Facebook-palvelussa (“Henkilökohtaiset FB-tilit”). Tämä sopimus ei koske henkilökohtaisia FB-tilejä. Sen sijaan näitä tilejä koskevat Metan kyseisiä palveluita koskevat käyttöehdot, jotka ovat kukin Metan ja kyseessä olevan käyttäjän välisiä.
  2. Workplace ja mainokset Emme näytä kolmansien osapuolten mainontaa käyttäjillesi Workplacessa, emmekä käytä tietojasi tarjotaksemme mainoksia käyttäjillesi, kohdistaaksemme mainoksia heihin tai muokataksemme heidän käyttökokemuksistaan henkilökohtaisempia heidän henkilökohtaisilla FB-tileillään. Meta voi kuitenkin tehdä tuotteen sisäisiä ilmoituksia tai ilmoittaa järjestelmäylläpitäjille Workplaceen liittyvistä ominaisuuksista, integroinneista ja toiminnoista.
 11. Beetaominaisuudet
  1. Beetatestaus Meta voi ajoittain tarjota saataville beeta- tai esijulkaisuominaisuuksia (näistä kukin on ”beetaominaisuus”) testausta ja palautteen saamista varten.
  2. Mahdolliset virheet Kun hyväksyt beetaominaisuuksien käyttämisen, ymmärrät, että kyseiset beetaominaisuudet ovat
   1. testausvaiheessa ja kehityksessä ja saattavat sisältää virheitä, kuten teknisiä virheitä, jotka voivat vaikuttaa toiminnallisuuteen, ja
   2. ne eivät välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla tai yhtä tehokkaasti kuin muut ominaisuudet.
  3. Beetaominaisuuden muutokset Meta voi (oman harkintansa mukaan) asettaa rajoituksia mille tahansa beetaominaisuudelle (tai beetaominaisuuden osalle) tai keskeyttää, poistaa käytöstä, lopettaa, poistaa, korvata tai päivittää sen, muuttaa sitä tai palauttaa sen aiempaan versioon ilmoittamatta asiasta sinulle.
  4. Sellaisena kuin on KAIKKIEN EDELLÄ OLEVASSA OSIOSSA 7 (VASTUUVAPAUSLAUSEKE) TEHTYJEN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEIDEN, JOTKA SELVYYDEN VUOKSI KOSKEVAT MYÖS BEETAOMINAISUUKSIA, LISÄKSI KAIKKI BEETAOMINAISUUDET ANNETAAN SINULLE ”SELLAISINAAN” JA ”SAATAVUUDEN MUKAAN”. METALLA EI OLE MITÄÄN VELVOLLISUUTTA TARJOTA MITÄÄN BEETAOMINAISUUKSIIN LIITTYVÄÄ TEKNISTÄ TUKEA. METALLA EI OLE MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA VELVOLLISUUTTA SINULLE ANTAA MITÄÄN BEETAOMINAISUUTTA SINULLE SAATAVILLE. TIEDOSTAT JA HYVÄKSYT, ETTÄ KÄYTÄT MITÄ TAHANSA BEETAOMINAISUUTTA TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI JA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA METALLA EI OLE MITÄÄN VASTUUTA SINULLE MIHINKÄÄN BEETAOMINAISUUTEEN LIITTYEN.
 12. Yleistä
  1. Muutokset Meta saattaa milloin tahansa muuttaa tämän sopimuksen käyttöehtoja sekä tämän sopimuksen viittaamia tai sisältämiä käytäntöjä, mukaan lukien mutta niihin kuitenkaan rajoittumatta tietojenkäsittelylisäys (noudattaakseen sovellettavaa tietosuojalakia), tietoturvalisäys ja hyväksyttävän käytön käytäntö, antamalla siitä sinulle ilmoituksen sähköpostilla, Workplacen kautta tai muulla kohtuullisella tavalla (”muutos”). Jos jatkat Workplacen käyttöä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua muutoksen ilmoituksesta, sinun katsotaan suostuneen kyseiseen muutokseen.
  2. Sovellettava laki Rajoittamatta osion 12.p soveltamista tätä sopimusta sekä sinun ja käyttäjiesi Workplacen käyttöä ja kaikkia sinun ja meidän välille mahdollisesti nostettuja kanteita ja niiden tulkintaa koskevat Yhdysvaltojen ja soveltuvin osin Kalifornian osavaltion lait, niiden lainvalintaperiaatteisiin vaikuttamatta. Kaikki tähän sopimukseen ja Workplaceen liittyvät kanteet on nostettava Yhdysvalloissa. Siellä on myös esitettävä kaikki tähän sopimukseen ja Workplaceen liittyvät kanneperusteet. Kalifornian pohjoisen piirikunnan Yhdysvaltain piirituomioistuimessa tai San Matero Countyssa sijaitsevassa osavaltion tuomioistuimessa, ja kukin osapuoli suostuu näiden tuomioistuinten henkilökohtaiseen päätäntävaltaan.
  3. Koko sopimus Tämä sopimus on koko osapuolten välinen Workplacen käyttöoikeutta ja käyttöä koskeva sopimus, ja se korvaa kaikki aiemmat Workplaceen liittyvät takuut ja sopimukset. Otsikoita käytetään vain käytännön syistä ja muotoilut, kuten ”mukaan lukien”, tulee tulkita ilman rajoituksia. Kaikki tässä sopimuksessa ilmoitetut URL-osoitteet sisältävät kaikki samaan aiheeseen liittyvät mahdolliset myöhemmät URL-osoitteet. Tämä sopimus on kirjoitettu englannin kielellä (amerikanenglanti), joka pysyy voimassa ja ylittää kaikki käännetyistä versioista mahdollisesti löytyvät ristiriidat.
  4. Oikeuksista luopuminen ja erillisyys Säännöksen täytäntöönpanon laiminlyöntiä tai sen noudattamisen valvomatta jättämistä ei katsota oikeudesta luopumiseksi. Oikeudesta luopuminen tulee tehdä kirjallisesti ja oikeudesta luopuvan osapuolen allekirjoittamana. Mitkään asiakkaan ostomääräyksen tai yrityskaavakkeen ehdot eivät muokkaa tätä sopimusta ja ne hylätään täten nimenomaisesti. Tällaisia asiakirjoja käytetään vain hallinnollisiin tarkoituksiin. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo jonkin tämän sopimuksen säännöksen täytäntöönpanokelvottomaksi, virheelliseksi tai muutoin lain vastaiseksi, kyseinen säännös tulkitaan tavalla, joka pyrkii täyttämään sen alkuperäisen päämäärän niin hyvin kuin mahdollista ja tämän sopimuksen muut säännökset pysyvät voimassa täysimääräisinä.
  5. Julkisuus Kaikki osapuolten suhteita koskevat lehdistötiedotteet tai markkinointikampanjat edellyttävät molemmilta osapuolilta etukäteen hankittua kirjallista suostumusta. Edellä esitetystä huolimatta (a) voit oman yhtiösi sisällä julkistaa tai markkinoida Workplacen käyttöä sopimuskauden aikana (esim. käyttöönottoa rohkaistaksesi) noudattaen aika ajoin annettavia Metan tuotemerkkien käyttöä koskevia ohjeita ja (b) Meta voi viitata nimeesi ja asemaasi Workplace-asiakkaana.
  6. Siirtäminen Kumpikaan osapuoli ei voi siirtää tätä sopimusta tai tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan ilman toiselta osapuolelta etukäteen hankittua kirjallista suostumusta. Poikkeuksena tähän on, että Meta voi siirtää tämän sopimuksen ilman suostumusta mille tahansa kumppanilleen tai siirtää sopimuksen yritysten sulautumisen, uudelleenjärjestelyn tai yritysoston yhteydessä tai muunlaisen omaisuuden tai äänioikeutettujen osakkeiden osittaisen tai käytännössä kokonaan tapahtuvan siirron yhteydessä. Edellä esitettyä noudattaen tämä sopimus sitoo ja koskee kummankin osapuolen sallittujen seuraajien sekä valtuutettujen siirronsaajien etuja. Ei-sallitut siirrot ovat mitättömiä, eikä niistä seuraa Metalle minkäänlaisia velvoitteita.
  7. Itsenäinen sopimusosapuoli Osapuolet ovat itsenäisiä sopimusosapuolia. Tämän sopimus ei synnytä minkäänlaista edustajuutta, kumppanuutta, yhteishanketta tai työsuhdetta, eikä kummallakaan osapuolella ole valtuutta sitoa toista mihinkään.
  8. Ei kolmannen osapuolen edunsaajia Tämä sopimus hyödyttää Metaa ja asiakasta, eikä sen ole tarkoitus hyödyttää kolmannen osapuolen edunsaajia, mukaan lukien käyttäjiä.
  9. Ilmoitukset Jos irtisanot tämän sopimuksen osion 9.b nojalla, sinun on ilmoitettava siitä Metalle siten, että järjestelmäylläpitäjäsi päättää poistaa Workplace-instanssisi tuotteesta. Kaikki muut tämän sopimuksen nojalla tekemäsi ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä Metalle (tapauksesta riippuen) seuraavaan osoitteeseen: jos kyseessä on Meta Platforms Ireland Limited, ne on lähetettävä osoitteeseen Merrion Road, Dublin 4, D04X2K5, Ireland, Attn: Legal, Workspace, ja jos kyseessä on Meta Platforms Inc, ne on lähetettävä osoitteeseen 1 Meta Way, Menlo Park, CA 94025 USA, Attn: Legal, Workplace. Meta voi lähettää ilmoituksia tilisi sähköpostiosoitteeseen. Meta voi myös toimittaa Workplacea koskevia toiminnallisia ilmoituksia tai muita liiketoimintaan liittyviä ilmoituksia viesteinä järjestelmäylläpitäjille ja käyttäjille Workplacessa tai selvästi nähtävillä olevina julkaisuina Workplacessa.
  10. Alihankkijat Meta voi käyttää alihankkijoita ja antaa heidän harjoittaa oikeuksia, jotka tämä sopimus myöntää Metalle, mutta Meta pysyy vastuussa siitä, että tällaiset alihankkijat noudattavat tätä sopimusta.
  11. Ylivoimainen este (Force Majeure) Kumpikaan osapuoli ei ole toiselle osapuolelle korvaus- tai vastuuvelvollinen mistään sellaisesta tämän sopimuksen mukaisen velvollisuuden suorittamisen viivästyksestä tai suorittamattomuudesta (paitsi suorittamatta jääneistä maksuista), joka johtuu tämän sopimuksen allekirjoittamisen jälkeisistä odottamattomista tapahtumista, joita kyseinen osapuoli ei kohtuuden mukaan voi hallita. Tällaisia tapahtumia voivat olla lakot, kauppasaarrot, sodat, terroriteot, mellakat, luonnonkatastrofit, sähkö-, yhteys- ja tietoverkkojen tai -palveluiden toiminnan pysähtyminen tai hidastuminen tai valtiollisen tahon tai viraston kieltämät käyttöoikeudet, luvat tai valtuutukset.
  12. Kolmannen osapuolen verkkosivustot Workplace voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tämä ei ole osoitus minkään sivuston suosimisesta, emmekä ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivuston toimista, sisällöstä tai tiedoista tai niissä olevista toimista tai linkeistä, eikä niihin tehdyistä muutoksista tai päivityksistä. Kolmannen osapuolen verkkosivustoilla voi olla omat käyttöehtonsa ja tietosuojakäytäntönsä, jotka koskevat sinua ja käyttäjiäsi, eikä tämä sopimus hallinnoi tällaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen käyttöäsi.
  13. Viennin valvonta ja kauppapakotteet Workplacea käyttäessään asiakas hyväksyy noudattavansa kaikkia Yhdysvaltain ja muiden sovellettavien oikeustoimialueiden vienti- ja tuontilakeja ja -asetuksia sekä mitä tahansa sovellettavia pakotteita tai kaupparajoitteita. Edellä esitettyä rajoittamatta, asiakas takaa, että (a) hän ei ole missään Yhdysvaltain hallituksen kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luettelossa, (b) häntä ei koske mikään YK:n, Yhdysvaltain tai EU:n taloudellinen pakote tai kaupparajoitus tai mikään muu vastaava pakote tai rajoite ja (c) hänellä ei ole toimintaa tai käyttäjiä maassa, jota koskee Yhdysvaltain kokonaisvaltaiset kauppapakotteet.
  14. Valtiollisen tahon käytön ehdot Mikäli olet valtiollinen taho, takaat, että (i) mikään sovellettava laki, käytäntö tai periaate ei rajoita sinua ja täten estä sinua hyväksymästä ja suorittamasta mitään tämän sopimuksen ehtoa tai hyväksymästä sellaisen suorittamista, (ii) mikään sovellettava laki, käytäntö tai periaate ei tee mistään tämän sopimuksen ehdosta täytäntöönpanokelvotonta sinua tai mitään sovellettavaa valtiollista tahoa vastaan, (iii) olet valtuutettu ja sovellettavien lakien, käytäntöjen sekä periaatteiden mukaisesti oikeuskelpoinen edustamaan mitä tahansa sovellettavaa valtiollista tahoa ja sitomaan sen tähän sopimukseen ja (iv) teet tämän sopimuksen Workplacen sinulle ja käyttäjillesi tuomaa arvoa koskevan puolueettoman päätöksen perusteella, eikä mikään virheellinen tai sopimaton menettely tai eturistiriita ole vaikuttanut päätökseesi tehdä tämä sopimus. Älä solmi tätä sopimusta, jos et voi antaa tämän osion 12.n sisällössä kuvattuja takuita. Jos valtiollinen taho solmii tämän sopimuksen rikkoen tätä osiota 12.n, Meta saattaa päättää irtisanoa tämän sopimuksen.
  15. Jälleenmyyjät Voit halutessasi käyttää Workplacea jälleenmyyjän kautta. Jos käytät Workplacea jälleenmyyjän kautta, olet (i) yksinomaisesti vastuussa käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, joista olet sopinut jälleenmyyjäsi kanssa välillänne olevassa sopimuksessa, ja (ii) yksinomaisesti vastuussa Metaa kohtaan siitä, miten jälleenmyyjäsi mahdollisesti käyttää Workplace-instanssiasi ja tietojasi, sekä kaikista jälleenmyyjääsi varten mahdollisesti luomistasi käyttäjätileistäsi. Jos käytät Workplacea jälleenmyyjän kautta, suostut siihen, että jälleenmyyjän asiakaskäyttöehdot ovat etusijalla kaikkien tämän sopimuksen kanssa ristiriidassa olevien ehtojen osalta.
  16. Australian pienyritykset Jos toimit Australiassa pienyrityksenä, Australian kuluttajalaki saattaa koskea tätä sopimusta, ja oikeutesi määräytyvät kyseisen lain mukaan. Jos sinuun tai Workplacen käyttöösi sovelletaan Australian kuluttajalakia, lisäehdot Australian PK-yritysten lisäyksessä muodostavat osan tästä sopimuksesta, ja ne on sisällytetty tähän viittauksena.
 13. Määritelmät
  Tässä sopimuksessa, ellei muutoin ole todettu:
  Hyväksyttävän käytön käytäntö” tarkoittaa Workplacen käytön sääntöjä, jotka löytyvät osoitteesta www.workplace.com/legal/FB_Work_AUP ja joita voidaan muokata aika ajoin.
  Kumppani” tarkoittaa tahoa, joka suorasti tai epäsuorasti omistaa tai hallitsee tai joka omistetaan tai jota hallitaan tai joka on toisen osapuolen kanssa jaetussa yhteisessä omistuksessa tai hallinnassa, jolloin ”hallinta” tarkoittaa valtaa ohjata tahon hallinnointia tai asioita ja ”omistus” hyötyä tuottavaa omistajuutta, joka on kooltaan 50 % (tai suurin sovellettavan lain sallima prosenttimäärä, mikäli sovellettava oikeustoimialue ei salli osake-enemmistön omistajuutta) tai enemmän tämän tahon äänivaltaisesta osakemäärästä tai vastaavista omistusosuuksista. Tämän määritelmän puitteissa valtiollinen taho ei ole toisen valtiollisen tahon kumppani, ellei se hallitse tätä toista valtiollista tahoa täysin.
  Sopimus” tarkoittaa kaikkia käyttöehtoja ja ehtoja, jotka sisältyvät näihin Workplacen käyttöehtoihin ja sen lisäyksiin tai joihin viitataan niissä, mukaan lukien (mutta ei niihin rajoittuen) tietojenkäsittelylisäys, tietoturvalisäys, hyväksyttävän käytön käytäntö, Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevat käyttöehdot, jälleenmyyjän asiakaskäyttöehdot, Workplace-alustan käyttöehdot ja Australian PK-yritysten lisäys (ja kaikki niissä viitatut ehdot).
  Australian PK-yritysten lisäys” tarkoittaa käyttöehtoja, jotka löytyvät osoitteesta https://www.workplace.com/legal/FB_Work_Australia ja joita voidaan päivittää ajoittain.
  Tietojenkäsittelylisäys” tarkoittaa tietojenkäsittelylisäystä, joka on liitetty tähän sopimukseen ja muodostaa siitä osan, mukaan lukien kaikki siinä viitatut termit.
  Tietoturvalisäys” tarkoittaa tietoturvalisäystä, joka on liitetty tähän sopimukseen ja muodostaa siitä osan.
  Valtiollinen taho” tarkoittaa mitä tahansa maailman oikeustoimialuetta tai maata, mukaan lukien ja näihin rajoittumatta kaikki valtiolliset, paikalliset, kunnalliset, alueelliset tai muut hallituksen yksiköt tai poliittiset alayksiköt, kaikki valtiolliset järjestöt, hallintoelimet, yritykset tai muut tällaisen valtion perustamat, omistamat tai hallitsemat tahot sekä kaikki edellä mainittujen edustajat.
  Lait” tarkoittavat kaikkia sovellettavia paikallisia, valtion, osavaltion, liittovaltion ja kansainvälisiä lakeja, asetuksia ja käytäntöjä, mukaan lukien muun muassa tiedon yksityisyyteen, tiedon siirtämiseen, kansainväliseen viestintään sekä teknisten tai henkilökohtaisten tietojen vientiin ja julkiseen hankintaan liittyvät lait, asetukset ja käytännöt.
  Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevat käyttöehdot” tarkoittavat Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevia käyttöehtoja, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.facebook.com/legal/terms/Meta-Global-Processor-Terms.
  Jälleenmyyjä” tarkoittaa kolmantena osapuolena olevaa kumppania, jolla on Metan kanssa voimassaoleva sopimus, joka valtuuttaa sen jälleenmyymään Workplacea ja tarjoamaan käyttöoikeuden siihen.
  "Jälleenmyyjän asiakaskäyttöehdot" tarkoittavat käyttöehtoja, jotka löytyvät osoitteesta https://www.workplace.com/legal/FB_Work_ResellerCustomerTerms (niitä päivitetään mahdollisesti aika ajoin). Ne ovat osa tätä sopimusta ja toimivat osapuolien välisinä lisäkäyttöehtoina. Ne koskevat sinua, jos käytät Workplacea jälleenmyyjän kautta.
  Käyttäjät” tarkoittavat kaikkia sinun tai kumppaneidesi työntekijöitä, alihankkijoita sekä muita henkilöitä, joille sallit pääsyn Workplaceen.
  Workplace” tarkoittaa Workplace-palvelua ja kaikkia sen myöhempiä versioita, jotka tarjoamme sinulle tämän sopimuksen mukaisesti, mukaan lukien kaikki verkkosivustot, sovellukset, verkkopalvelut, työkalut, beetaominaisuudet ja sisällöt, jotka tarjoamme sinulle tämän sopimuksen mukaisesti. Sopimusta voidaan muuttaa aika ajoin.
  "Workplacen henkilötietojen alikäsittelijät" tarkoittavat nimettyjä entiteettejä, jotka Meta on tunnistanut osoitteessa https://www.workplace.com/subprocessors (tai myöhemmässä sijainnissa) ja joita voidaan päivittää ajoittain.
  Tietosi” tarkoittavat (a) kaikkia yhteystietoja tai verkoston tai tilin rekisteröitymistietoja, jotka lähetät tai käyttäjäsi lähettävät Workplacelle, (b) kaikkea sisältöä ja kaikkia tietoja, jotka sinä tai käyttäjäsi julkaisette, jaatte, tuotte tai tarjoatte Workplacessa, (c) tietoja, jotka keräämme, kun sinä otat tai käyttäjäsi ottavat meihin yhteyttä tai olette vuorovaikutuksessa kanssamme Workplacen tukeen liittyvissä asioissa, mukaan lukien laitteistoon ja ohjelmistoihin liittyvät tiedot sekä muut tukea vaatineeseen tapaukseen liittyvät ja sen yhteydessä kerätyt tiedot sekä (d) kaikkia käyttöön ja toiminnallisuuteen liittyviä tietoja (esimerkiksi IP-osoitteet, selainten ja käyttöjärjestelmien mallit ja laitteiden tunnukset), jotka koskevat sitä, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa Workplacen kanssa.
  Käytäntösi” tarkoittavat kaikkia käytäntöjäsi, jotka koskevat työntekijöitä, järjestelmiä, yksityisyyttä, henkilöstöä, valituksia tai muita asioita.Tietojenkäsittelylisäys

 1. Tietojen käsittely. Siltä osin kuin Meta toimii soveltuvien henkilötietojen käsittelijänä, osapuolet noudattavat Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevia käyttöehtoja, joita on muokattu jäljempänä olevalla osiolla 2 (Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevien käyttöehtojen muokkaukset). Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevat käyttöehdot muodostavat osan tätä Tietojenkäsittelylisäystä, ja se sisällytään tähän nimenomaisesti viittauksella. Epäselvyyksien välttämiseksi osiossa 2 (Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevien käyttöehtojen muokkaukset) määritetyt muokkaukset ovat edelleen voimassa riippumatta Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevien käyttöehtojen mahdollisista tulevista päivityksistä. Kaikilla tässä tietojenkäsittelylisäyksessä käytetyillä termeillä, joita ei ole muuten määritelty muualla tässä sopimuksessa, on Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevissa käyttöehdoissa määritellyt merkitykset.
 2. Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevien käyttöehtojen muokkaukset. Vaikka Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevissa käyttöehdossa toisin mainittaisiin, Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevia käyttöehtoja on muokattu tämän sopimuksen nojalla tehtävien Metan käsittelytoimintojen tarkoituksia varten jäljempänä määritetyllä tavalla, ja seuraavat muokkaukset korvaavat Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevissa käyttöehdoissa mahdollisesti ristiriidassa olevat tiedot:
  1. Meta-entiteetti, jonka kanssa solmit tämän sopimuksen, on kaikkien sovellettavien henkilötietojesi käsittelijä.
  2. Yleisten käyttöehtojen osio 2.1.d ) poistetaan ja korvataan kokonaisuudessaan seuraavalla: ”Yritys ymmärtää ja hyväksyy, että yritys voi poistaa ja ladata soveltuvia henkilötietoja milloin tahansa tarjottujen työkalujen kautta Workplacessa jakson aikana, minkä jälkeen Meta poistaa kaikki soveltuvat henkilötiedot soveltuvien käyttöehtojen osiossa 9 kuvatulla tavalla.
 3. Ristiriidat. Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevien käyttöehtojen yleisten käyttöehtojen osiosta 1.3 (Ristiriidat) huolimatta, siinä määrin kuin Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevien käyttöehtojen ja tämän sopimuksen välillä on epäyhtenäisyyksiä, tämän sopimuksen ehtoja sovelletaan (elleivät kyseiset käyttöehdot ole ristiriidassa jonkin lain vaatimuksen kanssa, missä tapauksessa kyseisiä lain asettamia vaatimuksia sovelletaan).
 4. Käsittelyn kuvaus. Toimiessaan tämän sopimuksen mukaisesti käsittelijänä kaikkiin tiedoissasi oleviin soveltuviin henkilötietoihin liittyen Meta varmistaa, että
  1. käsittelyn kesto, kohde, luonne ja tarkoitus ovat tämän sopimuksen määritelmän mukaisia
  2. käsiteltäviin henkilökohtaisiin tietoihin kuuluvat tietojesi määrittelyn mukaiset tietotyypit
  3. rekisteröityjen luokkiin kuuluvat edustajasi, käyttäjäsi ja kaikki muut yksilöt, jotka tunnistetaan tai voidaan tunnistaa tiedoistasi
  4. velvoitteesi ja oikeutesi rekisterinpitäjänä sovellettaviin henkilötietoihin liittyen määritetään tässä sopimuksessa ja Metan henkilötietojen käsittelijöitä maailmanlaajuisesti koskevissa käyttöehdoissa ja
  5. tiedonsiirtoja tehdään jatkuvasti sopimuksen voimassaolon aikana, ellei sopimuksessa nimenomaisesti toisin sanota.
 5. Henkilötietojen alikäsittelijät. Tunnustat ja hyväksyt, että Workplacen tarjoamisen yhteydessä Meta on tehnyt sopimuksen Workplacen henkilötietojen alikäsittelijöiden kanssa siitä, että ne toimivat sen soveltuvien henkilötietojen alihankkijoina toimivina henkilötietojen käsittelijöinä.

Tietoturvalisäys

 1. Taustatiedot ja tarkoitus
  Tämä asiakirja kuvaa ne tietoturvan vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan siihen, miten Meta tarjoaa Workplacen sinulle.
 2. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä
  Meta on perustanut hallintajärjestelmän (ISMS) ja ylläpitää sitä. Kyseinen järjestelmä on suunniteltu toteuttamaan alan standardin mukaisia tietoturvakäytäntöjä, joita sovelletaan siihen, miten Meta tarjoaa Workplacen. Metan ISMS on suunniteltu suojaamaan tietojasi luvattomalta pääsyltä, paljastumiselta, käytöltä, menetyksiltä tai muutoksilta.
 3. Riskienhallintaprosessi
  Tietojen ja tiedonkäsittelylaitosten, kuten IT-infrastruktuurin ja fyysisten laitosten, turvallisuus perustuu riskiarvioihin. Workplacen riskiarviointi suoritetaan säännöllisin väliajoin.
 4. Tietoturvallisuuden organisointi
  Meta on nimittänyt turvallisuusvastaavan, jolla on kattava vastuu organisaation turvallisuudesta. Meta on nimittänyt henkilöstöä, jotka ovat vastuussa Workplace-instanssisi turvallisuuden valvomisesta.
 5. Fyysinen ja ympäristön turvallisuus
  Metan turvakeinoihin kuuluu hallintakeinoja, jotka on suunniteltu takaamaan kohtuuden rajoissa, että pääsy fyysisiin käsittelylaitoksiin on rajoitettu vain valtuutetuille henkilöille ja että käytössä on ympäristön hallintakeinoja, joiden avulla voidaan havaita, ehkäistä ja hallita ympäristöriskien aiheuttamia tuhoja. Näihin hallintakeinoihin kuuluvat:
  Näihin hallintakeinoihin kuuluvat:
  • Kaikkien tietojenkäsittelylaitoksen työntekijöiden ja alihankkijoiden fyysisten kulku- ja pääsytietojen kirjaaminen ja tarkastaminen,
  • Kameravalvontajärjestelmät tietojenkäsittelylaitoksen kriittisissä sisääntulopisteissä,
  • Järjestelmät, jotka valvovat ja hallinnoivat tietokonelaitteiston lämpötilaa ja kosteustasoa, sekä
  • Virtalähteet ja varageneraattorit.
  Meta käyttää alan standardin mukaisia toimenpiteitä poistaakseen ja hävittääkseen sähköisten laitteiden tietoja turvallisesti, sopimuksen mukaisesti.
 6. Erottelu
  Meta luo teknisiä mekanismeja, jotka on suunniteltu varmistamaan, että tietosi erotellaan loogisesti muiden asiakkaiden tiedoista ja että tietosi ovat vain valtuutettujen käyttäjien nähtävissä.
 7. Henkilöstö
  1. Koulutus
   Meta varmistaa, että kaikki tietoihisi pääsevät työntekijät saavat turvallisuuskoulutusta.
  2. Seulonta ja taustatarkistukset
   Meta käyttää seuraavia:
   • tarkistusprosessi, jolla varmistetaan Workplace-instanssisi kanssa työskentelevän henkilöstön henkilöllisyys.
   • taustatarkistusprosessi, jolla tarkistetaan Workplace-instanssisi kanssa työskentelevän henkilöstön taustat Metan standardien mukaisesti.
   Meta antaa jokaiselle Workplace-instanssisi kanssa työskentelevän henkilöstön jäsenelle henkilökohtaisen kuvallisen henkilökortin, johon työntekijän nimi on kirjoitettu. Kaikkiin Meta-tiloihin pääsyyn vaaditaan henkilökorttia.
  3. Henkilöstön tietoturvaloukkaus
   Jos Metan henkilöstö käyttää tai katselee tietojasi luvattomasta tai ilman valtuutusta, Meta antaa siitä heille siitä rangaistuksen, joka voi olla jopa irtisanominen.
 8. Turvallisuuden testaaminen
  Meta suorittaa säännöllisin väliajoin turvallisuutta ja mahdollisia tietoturva-aukkoja analysoivia testejä arvioidakseen, käytetäänkö keskeisiä hallintakeinoja oikein ja tehokkaasti.
 9. Pääsyn hallinnoiminen
  1. Käyttäjän salasanan hallinnointi
   Metalla on käytössään käyttäjän salasanan hallinnointiprosessi, joka on suunniteltu varmistamaan, että salasanat ovat henkilökohtaisia ja valtuuttamattomien henkilöiden pääsyn ulottumattomissa. Vähimmillään tähän kuuluu:
   • Salasanan varaaminen, muun muassa käyttäjän henkilöllisyyden varmistaminen ennen uutta, korvaavaa tai tilapäistä salasanaa.
   • Kaikkien salasanojen salakirjoittaminen, kun ne säilötään tietokonejärjestelmissä tai kun niitä siirretään verkon välityksellä.
   • Kaikkien alihankkijoilta saatujen oletussalasanojen muuttaminen.
   • Vahvat salasanat suhteessa käyttötarkoitukseensa.
   • Käyttäjien tietoisuus.
  2. Käyttäjien pääsyn hallinnointi
   Meta käyttää prosessia, jolla pääsyoikeudet ja käyttäjätunnukset voidaan vaihtaa ja/tai kumota ilman aiheettomia viiveitä. Metalla on menettelytapoja, joilla vaarantuneista pääsy- ja kirjautumistiedoista (salasanat, tunnukset ja niin edelleen) voidaan tehdä ilmoituksia ja niitä voidaan kumota 24/7 – jokaisena viikonpäivänä, ympäri vuorokauden. Meta käyttää asianmukaisia turvallisuuslokeja, kuten käyttäjätunnuksia ja aikaleimoja. Kello on synkronoitu NTP-protokollan kanssa.
   Vähimmillään seuraavat tapahtumat kirjataan:
   • Valtuutuksen muutokset,
   • Epäonnistuneet ja onnistuneet todennukset ja pääsy-yritykset, sekä
   • Luku- ja kirjoitusoperaatiot.
 10. Viestinnän turvallisuus
  1. Verkon turvallisuus
   Meta käyttää alan standardien mukaista teknologiaa verkkojen erotteluun.
   Verkon etäyhteys edellyttää salakirjoitettua viestintää turvattuja protokollia käyttämällä sekä monivaiheista todentamista.
  2. Siirrettävän tiedon turvaaminen
   Meta valvoo ja varmistaa, että käytössä on asianmukaiset protokollat, jotka on suunniteltu turvaamaan julkisten verkkojen välityksellä siirrettävien tietojen luottamuksellisuus.
 11. Toiminnallinen turvallisuus
  Meta perustaa Workplacelle tietoturva-aukkojen hallintaohjelman ja ylläpitää sitä. Ohjelmaan kuuluu roolien ja vastuualueiden määrittäminen, tietoturva-aukkojen valvonnalle omistautuminen, tietoturva-aukkojen riskiarviot sekä päivitysten julkaiseminen.
 12. Tietoturvahäiriöiden hallinta
  Meta luo ja ylläpitää tietoturvahäiriöiden toimintasuunnitelmaa Workplace-instanssiisi vaikuttavien mahdollisten tietoturvahäiriöiden valvomiseksi, havaitsemiseksi ja hoitamiseksi. Tietoturvahäiriöiden toimintasuunnitelma sisältää vähimmillään roolien ja vastuualueiden määrittämisen, viestinnän ja post mortem -tarkistukset, joihin kuuluu ongelman aiheuttaneen syyn analysointi ja korjaussuunnitelmat.
  Meta valvoo Workplacea tietoturvaloukkausten ja haitallisen toiminnan varalta. Valvontaprosessi ja havaitsemistekniikat on suunniteltu havaitsemaan organisaatiosi Workplace-tiliin vaikuttavat tietoturvahäiriöt. Niiden havaitsemiseen käytetään tietoja, jotka koskevat olennaisia uhkia ja jatkuvia uhkia.
 13. Liiketoiminnan yhtäjaksoisuus
  Meta ylläpitää liiketoiminnan yhtäjaksoisuuden toimintasuunnitelmaa, jolla vastataan hätätilanteisiin tai muihin kriittisiin tilanteisiin, jotka saattavat vahingoittaa Workplace-instanssiasi. Meta tarkistaa liiketoiminnan yhtäjaksoisuutta koskevan toimintasuunnitelmansa muodollisesti vähintään kerran vuodessa.
Voimaantulopäivä: 1. maaliskuuta 2024